Dyrektor Instytutu Nauk o Sztuce, ks. prof. Piotr Wiśniewski ogłasza konkurs grantowy w dyscyplinie nauki o sztuce.

Termin składania wniosków upływa 28 lutego 2023 r. (wtorek) o godz. 12.00.

  • Wnioski w wersji papierowej należy dostarczyć do sekretariatu INoS (osobiście, korzystając ze skrzynki podawczej obok pok. CN-114 lub przesyłając pocztą tradycyjną).
  • Wnioski w formacie pdf oraz w wersji edytowalnej należy przesłać na adres poczty elektronicznej sekretariatu inos@kul.pl.

Wnioski niekompletne, nieczytelne lub niespełniające warunków formalnych, w tym złożone po terminie, nie będą rozpatrywane.

 

Informacje dotyczące grantów oraz formularze dostępne są na stałe na stronie internetowej Instytutu w zakładce "Dla pracowników"

Autor: Urszula Jankiewicz-Dzierżak
Ostatnia aktualizacja: 05.05.2023, godz. 11:25 - Urszula Jankiewicz-Dzierżak