IV EDYCJA KONKURSU IM. KSIĘDZA PROFESORA ANTONIEGO KOŚCIA

(2018/2019)

 

Katedra Teorii i Filozofii Prawa oraz Sekcja Teorii i Filozofii Prawa

Koła Naukowego Studentów Prawa KUL

ogłasza

Konkurs im. Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD

na najlepszy artykuł z zakresu teorii i filozofii prawa

zorganizowany

pod honorowym patronatem dra hab. Andrzeja Herbeta, prof. KUL,

Dziekana Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

(Edycja IV 2018/2019)

 

Do udziału w Konkursie zapraszamy Studentów Prawa Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Artykuły należy pisać na temat: "Rzeczpospolita Polska jako demokratyczne państwo prawne urzeczywistniające zasady sprawiedliwości społecznej. Rozważania z perspektywy teorii i filozofii prawa".

 

Prace należy oddawać w wersji elektronicznej na adres: tifp.kul@gmail.com oraz dostarczyć w wersji papierowej do Katedry Teorii i Filozofii Prawa (C-744) w terminie do 26 maja 2019 r.

Rozstrzygnięcie Konkursu do 9 czerwca 2019 r.

Do pracy należy dołączyć krótką notkę o Autorze (tj. imię i nazwisko, rok studiów, kierunek).

 

Przewidziane są  następujące nagrody:

I, II i III miejsce - dyplomy i nagrody książkowe

2 wyróżnienia - dyplomy

W zależności od oceny merytorycznej prac, zostaną one - za zgodą autorów - opublikowane.

 

Wymogi redakcyjne:

Czcionka: Times New Roman 12 - tekst główny, 10 - przypisy

Interlinia: 1,5

Objętość: Maksymalnie 12 stron A4

Streszczenie: nie więcej niż 1000 znaków, w języku polskim i angielskim

Słowa kluczowe: od 3 do 5

Minimalna ilość znaków: 18 000

Maksymalna ilość znaków: 35 000

 

Przypisy wg wzoru:

Monografie: Imię i nazwisko, Tytuł, miejsce i rok wydania, strona.

Np.: Marek Piechowiak, Dobro wspólne jako fundament polskiego porządku konstytucyjnego, Warszawa 2012, s. 38-40.

Czasopisma: Imię i nazwisko, Tytuł artykułu, tytuł czasopisma + rok i numer, strona.

Np.: Jadwiga Potrzeszcz, Godność człowieka w orzecznictwie polskiego Trybunału Konstytucyjnego, "Roczniki Nauk Prawnych", 2005, nr 1, s. 27-49.

Prace zbiorowe: Imię i nazwisko twórcy rozdziału, Tytuł rozdziału, [w:] Imię i nazwisko redaktora (redaktorów), Tytuł pracy zbiorowej, miejsce i rok wydania, strona.

Np.: Jadwiga Potrzeszcz, Immanuela Kanta i Matthiasa Mahlmanna próba humanistyczne uzasadnienia godności człowieka, [w:] Antoni Dębiński, Piotr Stanisz, Tomasz Barankiewicz, Jadwiga Potrzeszcz, Wojciech Sz. Staszewski, Anna Szarek-Zwijacz, Monika Wójcik (red.), Abiit, non obiit. Księga poświęcona pamięci Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD, Lublin 2013, s. 273-299.

 

Imiona i nazwiska - także w przypisach - piszemy kursywą. Zasada ta odnosi się również do inicjałów.

Kursywą piszemy także wszystkie zwroty obcojęzyczne, a więc i łacińskie.

 

Przy przytaczaniu czyichś słów należy postawić dwukropek, a cytowane słowa wziąć w cudzysłów i koniecznie zrobić przypis. 

 

Jury konkursowe w składzie:

Przewodnicząca:

Dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL, Opiekun Sekcji Teorii i Filozofii Prawa KNSP KUL

Członkowie:

Ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. KUL, Kierownik Katedry Teorii i Filozofii Prawa

Bartłomiej Grzeluszka, Koordynator Sekcji Teorii i Filozofii Prawa KNSP KUL

Mgr Piotr Krzyżanowski, Doktorant w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa

Mgr Izabela Moroz, Doktorantka w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa

 

Na posiedzeniu w dniu 4 czerwca 2019 roku Jury rozstrzygnęło Konkurs im. Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD na najlepszy artykuł z zakresu Teorii i filozofii prawa – IV edycja 2018/2019, na temat: „Rzeczpospolita Polska jako demokratyczne państwo prawne urzeczywistniające zasady sprawiedliwości społecznej. Rozważania z perspektywy teorii i filozofii prawa”.

 

Laureatami Konkursu zostali:

Katarzyna Hapon – I miejsce

Oliwia Bucińska – II miejsce

Dawid Mielnik – III miejsce

Arkadiusz Chmielewski - wyróżnienie

Agata Stępień – wyróżnienie

 

Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień odbyła się w dniu 11 czerwca 2019 r. w gabinecie Dziekana. Nagrody książkowe, gadżety KUL oraz dyplomy Laureatom wręczył Pan Prof. Andrzej Herbet, Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w Konkursie, a Laureatom gratulujemy sukcesu!


III EDYCJA KONKURSU IM. KSIĘDZA PROFESORA ANTONIEGO KOŚCIA

(2017/2018)

 

Katedra Teorii i Filozofii Prawa oraz Sekcja Teorii i Filozofii Prawa

Koła Naukowego Studentów Prawa KUL

ogłasza

Konkurs im. Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD

na najlepszy artykuł z zakresu teorii i filozofii prawa

zorganizowany

pod honorowym patronatem prof. Krzysztofa Wiaka, Dziekana Wydziału

Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

(Edycja III 2017/2018)

 

 

Do udziału w Konkursie zapraszamy Studentów Prawa Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Artykuły należy pisać na temat: "Godność człowieka i dobro wspólne jako wartości podstawowe w porządku prawnym".

 

Prace należy oddawać w wersji elektronicznej na adres: tifp.kul@gmail.com oraz dostarczyć w wersji papierowej do Katedry Teorii i Filozofii Prawa (C-744) w terminie do 31 maja 2018 r.

Rozstrzygnięcie Konkursu 22 czerwca 2018 r.

Do pracy należy dołączyć krótką notkę o Autorze (tj. imię i nazwisko, rok studiów, kierunek).

 

Przewidziane są  następujące nagrody:

I, II i III miejsce - dyplomy i nagrody książkowe

2 wyróżnienia - dyplomy

W zależności od oceny merytorycznej prac, zostaną one - za zgodą autorów - opublikowane.

 

 

 

Jury konkursowe:

Przewodnicząca:

Dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, Opiekun Sekcji Teorii i Filozofii Prawa KNSP KUL

Członkowie:

Ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. KUL, Kierownik Katedry Teorii i Filozofii Prawa

Bartłomiej Grzeluszka, Koordynator Sekcji Teorii i Filozofii Prawa KNSP KUL

Mgr Dawid Kostecki, Doktorant w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa

Mgr Piotr Krzyżanowski, Doktorant w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa

Mgr Izabela Moroz, Doktorantka w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa

Mgr Justyna Świerczek, Doktorantka w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa

 

plakat_2018_1

 

Na posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2018 roku Jury konkursowe rozstrzygnęło Konkurs. Laureatami Konkursu zostali:

Oskar Bodanka - I miejsce

Magdalena Żelazkowska - II miejsce

Mateusz Słabek - III miejsce

Karolina Gąś - wyróżnienie

Ewelina Mirończuk - wyróżnienie

Piotr Woźniak - wyróżnienie.

 

Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień odbyła się w dniu 9 maja 2018 r. w gabinecie Dziekana. Nagrody książkowe oraz dyplomy wszystkim Laureatom wręczył Pan Prof. Krzysztof Wiak, Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w Konkursie, a Laureatom gratulujemy sukcesu!

 

Fotorelacja z wręczenia nagród

 

 

II EDYCJA KONKURSU IM. KSIĘDZA PROFESORA ANTONIEGO KOŚCIA (2016/2017)

 

 

Katedra Teorii i Filozofii Prawa oraz Sekcja Teorii i Filozofii Prawa

Koła Naukowego Studentów Prawa KUL

ogłasza

Konkurs im. Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD

na najlepszy artykuł z zakresu teorii i filozofii prawa

zorganizowany

pod honorowym patronatem prof. Krzysztofa Wiaka, Dziekana Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

 (Edycja II 2016/2017)

 

Do udziału w Konkursie zapraszamy Studentów Prawa Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Artykuły należy pisać na temat: "Znaczenie relacji prawa i moralności oraz sprawiedliwości i słuszności w prawie z perspektywy współczesnego prawnika".

 

Należy uwzględnić wymogi redakcyjne zgodne z regułami "Lubelskich Zeszytów Prawniczych" (strona internetowa czasopisma: www.kul.pl/lzpknsp). Prace należy oddawać w wersji elektronicznej na adres: tifp.kul@gmail.com oraz dostarczyć w wersji papierowej do Katedry Teorii i Filozofii Prawa (C-744) w terminie do 31 marca 2017 r. Do pracy należy dołączyć krótką notkę o Autorze (tj. imię i nazwisko, rok studiów, kierunek).

 

Przewidziane są następujące nagrody:

- I, II, III miejsce - dyplomy, nagrody książkowe oraz publikacja w "Lubelskich Zeszytach Prawniczych"

- 2  wyróżnienia - dyplomy oraz publikacja "Lubelskich Zeszytach Prawniczych".

 

Jury konkursowe:

Przewodnicząca:

Dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, Opiekun Sekcji Teorii i Filozofii Prawa KNSP KUL

Członkowie:

Ks. Dr hab. Tomasz Barankiewicz, Kierownik Katedry Teorii i Filozofii Prawa

Mgr Dawid Kostecki, Doktorant w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa

Mgr Piotr Krzyżanowski, Doktorant w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa

Mgr Kamila Kwarciana, Doktorantka w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa

Mgr Izabela Moroz, Doktorantka w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa

Justyna Świerczek, Koordynator Sekcji Teorii i Filozofii Prawa KNSP KUL

Mgr Tomasz Tokarski, Przewodniczący Parlamentu Studentów RP, Doktorant w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa

 

 

konkurs2017 maly

 

 

Na posiedzeniu w dniu 11 kwietnia 2017 roku Jury konkursowe rozstrzygnęło Konkurs. Laureatami Konkursu zostali:
Adrian Durys - I miejsce

Kinga Biały - II miejsce

Michał Celiński - III miejsce

Michał Klanowski - wyróżnienie

Natalia Moczulska - wyróżnienie

Katarzyna Pławecka - wyróżnienie.

 

Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień odbyła się w dniu 10 maja 2017 r. w gabinecie Dziekana. Nagrody książkowe oraz dyplomy wszystkim Laureatom wręczył Pan Prof. Krzysztof Wiak, Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w Konkursie, a Laureatom gratulujemy sukcesu!

 

Fotorelacja:

www.kul.pl/10-05-2017-wreczenie-nagrod-laureatom-konkursu-im-ks-prof-antoniego-koscia,gal_16118.html

 

 

I EDYCJA KONKURSU IM. KSIĘDZA PROFESORA ANTONIEGO KOŚCIA (2015/2016)

 

 

Katedra Teorii i Filozofii Prawa oraz Sekcja Teorii i Filozofii Prawa

Koła Naukowego Studentów Prawa KUL

ogłasza

Konkurs im. Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD

na najlepszy artykuł z zakresu teorii i filozofii prawa

zorganizowany

pod honorowym patronatem Ks. prof. Piotra Stanisza, Dziekana Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

 (Edycja I 2015/2016)

 

Do udziału w Konkursie zapraszamy Studentów Prawa Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Artykuły należy pisać na temat: "Prawo naturalne, prawo pozytywne, niepozytywistyczna koncepcja prawa. Moje refleksje na temat rozumienia tych pojęć i ich znaczenia dla współczesnego prawnika".

 

Należy uwzględnić wymogi redakcyjne zgodne z regułami "Lubelskich Zeszytów Prawniczych" (strona internetowa czasopisma: www.kul.pl/lzpknsp). Prace należy oddawać w wersji elektronicznej na adres: tifp.kul@gmail.com oraz dostarczyć w wersji papierowej do Katedry Teorii i Filozofii Prawa (C-744) w terminie do 15 kwietnia 2016 r.

 

Przewidziane są następujące nagrody:

- I, II, III miejsce - dyplomy, nagrody książkowe oraz publikacja w "Lubelskich Zeszytach Prawniczych"

- 2 lub 3 wyróżnienia - dyplomy oraz publikacja "Lubelskich Zeszytach Prawniczych".

 

Jury konkursowe:

Przewodnicząca:

Dr hab. Jadwiga Potrzeszcz

Członkowie:

Ks. Dr hab. Tomasz Barankiewicz

Mgr Dawid Kostecki

Mgr Piotr Krzyżanowski

Mgr Kamila Kwarciana

Justyna Świerczek

Mgr Tomasz Tokarski

 

 

Konkurs im. ks. prof. Antoniego Kościa SVD

 

Na posiedzeniu w dniu 25 maja 2016 roku Jury konkursowe rozstrzygnęło Konkurs.

Laureatami Konkursu zostali:

Tomasz Zarębski – I miejsce

Paulina Konieczna – II miejsce

Monika Filipiuk – III miejsce

Paweł Nycz – wyróżnienie

Weronika Sztelma – wyróżnienie.

 

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w dniu 14 czerwca 2016 roku w gabinecie Dziekana. Nagrody książkowe oraz dyplomy wszystkim Laureatom wręczył ks. prof. Piotr Stanisz, Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w Konkursie, a Laureatom gratulujemy sukcesu!

 

www.kul.pl/14-06-2016-wreczenie-nagrod-laureatom-konkursu-im-ks-prof-antoniego-koscia,gal_15618.html 

Autor: Tomasz Barszcz
Ostatnia aktualizacja: 09.07.2019, godz. 19:39 - Jadwiga Potrzeszcz