Praca magisterska Pana Bartłomieja Proca, wypromowana w Instytucie Historii KUL, pt. Angelologia Perska a angelologia hebrajska, otrzymała pierwszą nagrodę w Konkursie im. Majera Bałabana na najlepsze prace magisterskie o tematyce żydowskiej, Żydach i Izraelu, zorganizowanym przez Żydowski Instytut Historyczny im. E. Ringelbluma. Do finału weszła także praca Pani Ewy Danuty Kawałko, wypromowana w Instytucie Filologii Polskiej KUL, pt. Żydowskie życie literackie we Lwowie na podstawie dziennika „Chwila” z lat 1929-1933.

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 23.10.2012, godz. 09:28 - Liliana Kycia