Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Wydział Nauk Społecznych

Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej

 

                   Ogłasza konkurs na innowację pedagogiczną wdrożoną przez nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej z terenu województwa lubelskiego.. Konkurs został objęty honorowym patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty.

 

Cele konkursu

1.     Promowanie twórczych nauczycieli i tworzenie mikrośrodowiska społecznego stanowiącego dla siebie grupę wsparcia

2.     Upowszechnienie w formie publikacji nowatorskich rozwiązań programowych, metodycznych lub organizacyjnych i twórczego dorobku nauczycieli w zakresie kształcenia i wychowania

3.     Animowanie aktywności i kreatywności nauczycieli wychowywania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

4.     Rozpoznawanie zakresu charakteru innowacji szkolnych celem naukowego wsparcia autorów realizatorów innowacji

 

Termin nadsyłania prac – ściśle według formularza zgłoszeniowego – 15 grudnia 2010

Termin zakończenia – 20 luty 2011. Regulamin konkursu do pobrania tutaj.

Prace należy nadesłać na adres: Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej IP Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, ul. Droga Męczenników Majdanka 70, s. 139

Autor: Beata Komorowska
Ostatnia aktualizacja: 01.11.2010, godz. 21:13 - Beata Komorowska