Dnia 13 kwietnia 2016 roku na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli odbyło się spotkanie z okazji jubileuszu 1050. rocznicy Chrztu Polski. Organizatorami spotkania było Stalowowolskie Koło Naukowe „Viribus Unitis” oraz doktor Artur Lis. Podczas wykładu otwartego pt. „Christianitas – państwo i prawo” A. Lis przypomniał historycznoprawne okoliczności przyjęcia chrztu przez Mieszka I w dniu 14 kwietnia 966 roku. Prelegent podkreślił, że chrystianizacja państwa polskiego umożliwiła recepcję dorobku kultury intelektualnej chrześcijańskiej Europy wraz z dziedzictwem grecko-rzymskim.

W drugiej części spotkania zorganizowany został konkurs historyczny o państwie Piastów. Test obejmował wiedzę historyczną z zakresu dziejów Polski od chrztu w 966 roku do śmierci Kazimierza Wielkiego w 1370 roku. Do konkursu przystąpili licznie zgromadzeni studenci prawa i pedagogiki. Na 48 punktów możliwych do zdobycia najlepsze wyniki uzyskali:

I miejsce: Marek Bednarz 45 pkt.

II miejsce: Maciej Sudoł 40 pkt.

III miejsce: Paweł Pogorzelski, Tomasz Gazda i Damian Kawecki po 38 punktów.

Zwycięscy konkursu otrzymali nagrody książkowe oraz dyplomy, a pozostali uczestnicy egzemplarze kwartalnika wydziałowego „Przegląd Prawno-Ekonomiczny”. Bez wątpienia organizowanie tego typu spotkań sprzyja poszerzaniu wiedzy i zainteresowań studentów historią i kulturą naszej ojczyzny.

 

Autor: Mirosław Rewera
Ostatnia aktualizacja: 22.04.2016, godz. 16:34 - Rafał Podleśny