Dziekan Wydziału Teologii na podstawie Regulaminu konkursów grantowych z dnia 12 kwietnia 2019 roku
ogłasza konkurs grantowy na realizację projektów naukowo-badawczych w ramach dyscypliny naukowej nauki teologiczne.

 

Ogłoszenie o konkursie: 
konkurs na granty wydziałowe - dyscyplina nauki teologiczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje szczegółowe - regulamin, formularz wniosku

(Wydział Teologii → Nauka → Finansowanie badań naukowych)

 

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w wersji papierowej (Dziekanat Wydziału Teologii C-841) i elektronicznej ewa.zieba@kul.pl
do dnia 13 września 2019 r. 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 01.08.2019, godz. 15:34 - Ewa Zięba