Dyrektor Instytutu Nauk Teologicznych
na podstawie Regulaminu konkursów grantowych
z dnia 28 stycznia 2020 roku
ogłasza nabór wniosków w konkursie grantowym
n
a finasowanie projektów naukowo-badawczych dla dyscypliny nauki teologiczne.

 

Ogłoszenie o konkursie: 
konkurs na granty wydziałowe - dyscyplina nauki teologiczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje szczegółowe - www.kul.pl/wtbadania 

 

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w wersji papierowej
i elektronicznej na Formularzu wniosku grantowego u p. Ewy Zięby
(C-813, e-mail: ewa.zieba@kul.pl).

 

Termin składania wniosków na formularzach określonych w Regulaminie
upływa 1 marca 2020 roku o godz. 15.30.

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 12.02.2020, godz. 09:10 - Ewa Zięba