Dyrektor Instytutu Nauk Teologicznych na podstawie Regulaminu konkursów grantowych z dnia 28 stycznia 2020 roku ogłasza nabór wniosków w konkursie grantowym na finansowanie
projektów naukowo-badawczych dla dyscypliny nauki teologiczne
.

 

Ogłoszenie o konkursie: 
konkurs na granty wydziałowe - dyscyplina nauki teologiczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Informacje szczegółowe - www.kul.pl/wtbadania 

 

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w wersji papierowej
i elektronicznej na Formularzu wniosku grantowego u p. Ewy Zięby (C-813, e-mail: int@kul.pl)

Termin składania wniosków na formularzach określonych w Regulaminie
upływa 7 listopada 2020 roku.

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 29.10.2020, godz. 14:05 - Ewa Zięba