ODWOŁANY!!!

Informujemy Państwa, że z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną Zakład Postępowania Cywilnego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego odwołał tegoroczną edycję "Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Postępowaniu Cywilnym". IV edycja została przeniesiona na 2021 r. Z tych samych względów nie odbędzie się również niestety etap wydziałowy konkursu.

 

 

Kierownik Katedry Postępowania Cywilnego KUL

zaprasza wszystkich studentów
(studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
w trakcie kursu postępowania cywilnego na kierunku prawo i prawo
w biznesie)
do wzięcia udziału
w

 

"Konkursie wiedzy o postępowaniu cywilnym"

pod patronatem
Dziekana Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

dr hab. Andrzeja Herbeta, prof. KUL.

 

 

Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy o postępowaniu cywilnym wśród studentów Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, a także wyłonienie dwóch osób, które będą reprezentowały naszą Uczelnię na etapie ogólnopolskim konkursu w dniu 15 maja 2020 roku w Krakowie.

 

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa w składzie:

 

dr hab. Joanna Misztal-Konecka, prof. KUL - przewodnicząca

dr Paulina Woś

dr Kinga Dróżdż

dr Paweł Wrzaszcz

 

 

Terminarz konkursu:

 

27 – 29 kwietnia 2020 roku - zgłoszenie uczestnictwa w konkursie

 

4 maja 2020 roku - test konkursowy oraz część ustna konkursu

          miejsce – Centrum Transferu Wiedzy, sala CTW-114

          godzina 18.00 (prosimy o przybycie najpóźniej o 17.45)

          część ustna konkursu rozpocznie się po weryfikacji prac testowych

 

15 maja 2020 roku - etap ogólnopolski konkursu w Krakowie

 

Nagrody:

 

Wszyscy uczestnicy uzyskają bezcenną wiedzę z zakresu postępowania cywilnego. Najlepsi mogą liczyć nadto na:

- prawo wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie wiedzy o postępowaniu cywilnym,

- ocenę bardzo dobrą z egzaminu,

- nagrody ufundowane przez Władze Uniwersytetu.

 

UWAGA! Terminy poszczególnych zdarzeń konkursowych mogą ulec zmianie.

 

Regulamin Wydziałowy "Konkursu wiedzy o postępowaniu cywilnym"

 

Plakat Konkursu KPC 2020

 

 

Autor: Paweł Wrzaszcz
Ostatnia aktualizacja: 02.04.2020, godz. 12:38 - Paweł Wrzaszcz