W związku z ograniczeniem funkcjonowania Uniwersytetu z uwagi na obecną sytuację epidemiczną,  termin tegorocznej edycji konkursu "Znaj swoje prawa" zostaje przełożony na 15 października 2020 r.

 

 

 

Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Fundacja Centrum Badań ADR „Prawo i Gospodarka”

zapraszają Uczniów szkół ponadpodstawowych
 
do udziału w kolejnej edycji konkursu pt. "Znaj swoje prawa".

Celem konkursu jest poszerzanie wiedzy uczniów na temat przysługujących im praw w Rzeczypospolitej Polskiej oraz zachęcenie ich do rozwijania umiejętności indywidualnego poszukiwania informacji w tym zakresie. Bieżąca edycja konkursu poświęcona została wybranym zagadnieniom statusu prawnego konsumenta.
 
Zwycięzca konkursu otrzyma indeks na kierunek  prawo oraz nagrody rzeczowe.

 

 

Informacje o konkursie oraz warunki uczestnictwa

 

Regulamin konkursu

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 13.05.2020, godz. 13:55 - Adam Jankowski