Zapraszamy Państwa do udziału w kolejnym etapie konsultacji społecznych, dotyczących Planów działania na 2013 rok dla Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Prezentowane projekty Planów działania na rok 2013 uwzględniają propozycje zgłoszone w ramach I etapu konsultacji, jak również uwagi i zalecenia Instytucji Zarządzającej PO KL oraz Komisji Europejskiej. Dokumenty te mogą podlegać dalszym modyfikacjom, zarówno w zakresie szczegółowych kryteriów wyboru projektów, jak i typów operacji.

 

Osoby zainteresowane  prosimy o zgłaszanie uwag, w szczególności w zakresie szczegółowych kryteriów wyboru projektów dla konkursów planowanych do ogłoszenia w 2013 roku oraz dla projektów systemowych w ramach Poddziałania 6.1.3 oraz Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 PO KL. Zwracamy uwagę, iż zmodyfikowane propozycje kryteriów obligatoryjnie powinny zawierać również uzasadnienia, które stanowią integralną część kryteriów - analizie poddane zostaną jedynie propozycje kryteriów zawierające zarówno uzasadnienie kryterium, jak i uzasadnienie przesłanek zgłoszenia uwagi ze strony Wnioskodawcy.

 

Prosimy pracowników oraz studentów KUL  o zgłaszanie swoich propozycji osobiście w Dziale Koordynacji Programów Europejskich (pok. CN-201)  lub pocztą elektroniczną na adres kamil.debinski@kul.pl do dnia 24 września 2012 r.

 

Projekty Planów działania na rok 2013 oraz formularz do zgłaszania uwag znajdziesz TUTAJ

Autor: Beata Kaczan
Ostatnia aktualizacja: 12.09.2012, godz. 13:07 - Beata Kaczan