SEMESTR LETNI 2018/2019

 

pokój C-329

prof. dr hab. Mariola Łaguna

środa

12.30-14.00

w trakcie sesji egzaminacyjnej konsultacje będą realizowane drogą elektroniczną* 

dr hab. Oleg Gorbaniuk, prof. KUL 

piątek

11.00-12:30

(CN-P07)

w trakcie sesji egzaminacyjnej konsultacje będą realizowane drogą elektroniczną *

dr Wiktor Razmus

środa

10.50-12.20

(C-325)

w trakcie sesji egzaminacyjnej konsultacje będą realizowane drogą elektroniczną *

dr Emilia Mielniczuk

środa

10.50-12.20

w trakcie sesji egzaminacyjnej konsultacje będą realizowane drogą elektroniczną *

dr Ewelina Purc

czwartek

12.30-14.00

w trakcie sesji egzaminacyjnej konsultacje będą realizowane drogą elektroniczną *

Doktoranci

po umówieniu mailowym, adresy na stronie Katedry

pokój  C-328

dr Justyna Iskra

środa

12.30-14.00

w trakcie sesji egzaminacyjnej konsultacje będą realizowane drogą elektroniczną * 

dr Andrzej Januszewski

wtorek

7.30-9.00

dr Wiesław Talik

poniedziałek

10.50-12.20

17-30 czerwca 2019 r. urlop

dr Agata Celińska-Miszczuk

poniedziałek

12.30-14.00

w trakcie sesji egzaminacyjnej konsultacje będą realizowane drogą elektroniczną * 

 

* §3 Zarządzenia Rektora KUL ROP-0101-103/17

Autor: Agata Celińska-Miszczuk
Ostatnia aktualizacja: 17.06.2019, godz. 10:57 - Agata Celińska-Miszczuk