Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

INSTYTUT ADMINISTRACJI

Collegium Iuridicum
ul. Spokojna 1, 20-074 Lublin

www.kul.pl/administracja

 

Mapa dojazdu                                                                          
                                                         

Sekretariat Instytutu Administracji

mgr Ewa Ratus

Collegium Iuridicum, pokój CI-411
tel. +48 (81) 445-30-30

fax: +48 (81) 445-30-38

e-mail: instadm@kul.pl

 

W sprawach studenckich prosimy kontaktować się z Dziekanatem WPPKiA.

 

 

 

Korzystając z poniższego formularza można wysłać wiadomość. Bardzo prosimy o podanie zwrotnego adresu e-mail (na który chcą Państwo otrzymać odpowiedź) oraz sprecyzowanie w temacie sprawy w jakiej Państwo piszą.

 

Sekretariat Instytutu Administracji / Institute of Administration

 

Administratorem jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II z siedzibą w Lublinie przy Al. Racławickich 14 (nr tel - 81 445 41 01). Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: nr tel - 81 445 32 30, adres e-mail - iod@kul.pl
Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, udzielona poprzez wyraźne działanie potwierdzające (tj. przesłanie wiadomości). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane są ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym przez administratora.
Podanie danych jest dobrowolne, niemniej konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych"

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 21.03.2019, godz. 09:30 - Adam Jankowski