Prosimy o zgłaszanie uwag dotyczących szeroko rozumianej jakości kształcenia, np. programów kształcenia, dydaktyki, infrastruktury, procedur... 

 

UWAGA! WKJK nie będzie rozpatrywała anonimowych zgłoszeń. 

 

 

 

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia

Autor: Jolanta Klimek
Ostatnia aktualizacja: 17.03.2013, godz. 11:16 - Jolanta Klimek-Grądzka