Dział Projektów Międzynarodowych

Siedziba: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

 

p. CTW - 09 (Centrum Transferu Wiedzy)

pon. - pt. 7:30 - 15:30

Tel: +48 81 445 -33 - 79

 

p. CTW-10 (Centrum Transferu Wiedzy)

pon.-pt.: 7:00-15:30

Tel. +48 81 445-41-75

 

p. CTW-19 (Centrum Transferu Wiedzy)

pon.-pt.: 7:00-15:30

Tel. +48 81 445-32-41

 

 

 

email: projects [at] kul.pl

 

 

Zachęcamy do kontaktu e-mailowego lub za pośrednictwem Teams:

Iwona Pietrzak: iwona.pietrzak@kul.pl

Beata Cybulak: bglazew@kul.pl

Urszula Czyżewska: uczyzewska@kul.pl

Bogumiła Pazur: mipazur@kul.lublin.pl

Kamil Dębiński: kamil.debinski@kul.lublin.pl

 

 

Dział Projektów Międzynarodowych

 

 

 

Administratorem jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II z siedzibą w Lublinie przy Al. Racławickich 14 (nr tel - 81 445 41 01). Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: nr tel - 81 445 32 30, adres e-mail - iod@kul.pl
Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym.Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, udzielona poprzez wyraźne działanie potwierdzające (tj. przesłanie wiadomości). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Podanie danych jest dobrowolne, niemniej konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,prawo do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Autor: Urszula Czyżewska
Ostatnia aktualizacja: 02.06.2021, godz. 14:40 - Iwona Pietrzak