Instytut Inżynierii Materiałowej

Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli

ul. Kwiatkowskiego 3A

37- 450 Stalowa Wola

 

 

p.o. Dyrektor Instytutu Inżynierii Materiałowej

dr Rafał Kuzioła

e-mail: rafalkuziola@kul.pl

 

 

sekretarz Wydziału

tel.: 81/ 45 45 500

 

sekretarz ds. procesu naukowego

tel.: 81/ 45 45 501

 

sekretarz ds. procesu kształcenia

tel.: 81/ 45 45 502

 

sekretarz ds. studentów

tel.: 81/ 45 45 517

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 08.01.2020, godz. 14:28 - Adam Garbacz