Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania

Katedra Medialnej Komunikacji Społecznej

Al. Racławickie 14

20-950 Lublin

CP-32, CP-33

 

Autor: Małgorzata Sławek-Czochra
Ostatnia aktualizacja: 17.04.2020, godz. 17:41 - Aneta Wójciszyn-Wasil