Adres Centrum Prawa Technologii Informacyjnych i Ochrony Danych
(dawna Katedra Prawa Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych  oraz dawne Centrum Informatyki Prawniczej)

ul. Spokojna 1, p. CI-402

20-074 Lublin

 

Pokój Centrum (CI-402) mieści się w budynku Collegium Iuridicum

GPS: 51°14'57.768"N, 22°33'15.767"E

GPS: 51.24938°N, 22.55438°E

 

Telefon:

(+48) 81 445 30 47

 

Dawna strona www KPTIK: www.kul.pl/kptik

 

Możliwość przesłania wiadomości za pośreddnictwem stron poszczególnych pracowników:

dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL

 

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 20.11.2019, godz. 10:37 - Paweł Fajgielski