Kontakt z Katedrą:

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katedra Psychopedagogiki

 

Campus Majdanek

Budynek 3,

20-325 Lublin, ul. Droga Męczenników Majdanka 70

 

Pracownia Pedagogiki Prenatalnej i Prokreacji

tel. 81 454 53 40

 

www.kul.pl/kp

Autor: Jan Dzionek
Ostatnia aktualizacja: 13.12.2014, godz. 21:12 - Jan Dzionek