Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie

 

 

Administracja

ul. Ofiar Katynia 6a, 37-450 Stalowa Wola

tel.: 81 45 45 518

 

Dziekanat

ul. Kwiatkowskiego 3A, 37-450 Stalowa Wola

tel.: 81 45 45 501

pedagogika stacjonarna, inżynieria środowiska, inżynieria materiałowa, socjologia

 

ul. Ofiar Katynia 6a, 37-450 Stalowa Wola

tel.: 81 45 45 517

prawo, praca socjalna, pedagogika niestacjonarna

 

Dom Studencki nr 1

ul. Ofiar Katynia 6, 37-450 Stalowa Wola

tel./fax: 81 45 45 522 / ewa.kontek@kul.pl / strona www

 

Akademik Fundacji Uniwersyteckiej

ul. Ofiar Katynia 8, 37-450 Stalowa Wola

tel.: 15 642 25 38 / akademik@stalwol.pl / strona www

 

 

Zobacz w Zumi »

 

 

mapa

 

 

Formularz kontaktowy


 

Administratorem jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II z siedzibą w Lublinie przy Al. Racławickich 14 (nr tel - 81 445 41 01).
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: nr tel - 81 445 32 30, adres e-mail - iod@kul.pl
Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, udzielona poprzez wyraźne działanie potwierdzające (tj. przesłanie wiadomości). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane są ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym przez administratora.
Podanie danych jest dobrowolne, niemniej konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Autor: Marta Antoniuk-Zych
Ostatnia aktualizacja: 18.09.2019, godz. 15:08 - Adam Garbacz