Kontakt z Katedrą:

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katedra Historii Wychowania, Opieki i Pedagogiki Społecznej

 

Aleje Racławickie 14

20-950 Lublin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Lidia Pietruszka
Ostatnia aktualizacja: 19.05.2020, godz. 10:38 - Lidia Pietruszka