Kontakt z Katedrą:

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katedra Pedagogiki Społecznej i Pedagogiki Opiekuńczej

 

Campus Majdanek

Budynek 3, sala 126

20-325 Lublin,

ul. Droga Męczenników Majdanka 70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Lidia Pietruszka
Ostatnia aktualizacja: 03.05.2018, godz. 00:16 - Lidia Pietruszka