kiapdo

 

 

Paweł Fajgielski

 

 

Kontrola i audyt  przetwarzania danych osobowych


 

Wrocław 2010

 

 

Książkę można kupić w internetowej
księgarni Wydawnictwa PRESSCOM

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie przedstawia problematykę kontroli i audytu w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych w ujęciu prawnym i praktycznym.

 

Autor omawia obowiązki poszczególnych podmiotów oraz wskazuje rozwiązania umożliwiające skuteczne zapobieganie, wykrywanie i eliminowanie nieprawidłowości w procesach przetwarzania i ochrony danych osobowych.


Książka prezentuje zagadnienia dotyczące kontroli sprawowanej nie tylko przez organ ochrony danych i jednostki przetwarzające dane, ale także przez inne podmioty (np. sądy, prokuraturę, Trybunał Konstytucyjny, Rzecznika Praw Obywatelskich). W opracowaniu omówiono również kwestię audytu przetwarzania i ochrony danych.

Publikacja adresowana jest przede wszystkim do praktyków, którzy w swojej pracy zawodowej stykają się z problematyką przetwarzania i ochrony danych osobowych. Będzie pomocna w pracy administratorów danych i administratorów bezpieczeństwa informacji.

 

Książka zawiera wzory dokumentów przydatnych w procesach kontroli, które zamieszczono również w wersji edytowalnej na dołączonej płycie CD.


Autor: PF
Ostatnia aktualizacja: 18.02.2010, godz. 20:08 - Paweł Fajgielski