Tom LIX (Rok 2011) Konwencja - Interpretacja - Znaczenie

 

Wobec konwencji

 

B. Niebelska-Rajca, Konwencja jako źródło awangardy. Uwagi o nowatorstwie dawnych epok

A. Karcz, Głos stłumiony. O konwencjonalności literatury

M. Pater, O "możliwości" w konwencji science fiction (na przykładzie prozy Stanisława Lema)

 

Interpretacje i dekonwencjonalizacje

 

J. Wiśniewska, "Co za dziwne stworzenie z mgły i galarety?" - niepewność istnienia Goplany Słowackiego

C. Zalewski, "Świat wyszedł z zawiasów". Przemoc i jej reprezentacje w "Dzieciach" Bolesława Prusa

A. Kluba, Imperatyw dekonwencjonalizacji. "Wizja skąpa" Tadeusza Gajcego

J. Mamcarczyk, Realizm nie-magiczny - o opowiadaniach Stefana Kisielewskiego

W. Durkalewicz, List jako tekst kultury (na podstawie korespondencji Jurija Łotmana)

H. Kryńska, Czas gniewu, czas miłosierdzia. Księgi Starego Testamentu w "Dniu gniewu" Romana Brandstaettera

M. Dobner, "Świat jest dopiero między mną a światem" (K. Gąsiorowski "Troje") - między tautologią a nadinterpretacją

M. Antoniuk, Interpretacja jako zadomowienie. Kilka myśli o czytaniu (wierszy)

T. Garbol, Zbawiony czy pozbawiony? Czesław Miłosz "O zbawieniu"

A. Bielak, Oblicza miłości w poezji Wisławy Szymborskiej

 

Metoda i znaczenia - Polemika


P. Bohuszewicz, Związki niebezpieczne, związki konieczne. O "alternatywnych" sposobach lektury tekstów staropolskich

A. Czechowicz, Glosa o metodologii przyczynków, czyli po co nam to wszystko

M. Hanusiewicz-Lavallee, Obadaniu literatury dawnej (i owadów). Glosa do polemiki

 

Inedita

 

W Warszawie i w Paryżu. Listy Juliana Przybosia do Jana Brzękowskiego

Autor: Małgorzata Nowak-Barcińska
Ostatnia aktualizacja: 12.04.2012, godz. 07:53 - Małgorzata Nowak-Barcińska