Konwent Pracodawców tworzą przedstawiciele pracodawców współpracujących z poszczególnymi kierunkami studiów realizowanymi na Wydziale Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu KUL w zakresie:

 • określania kierunków rozwoju oferty dydaktycznej,
 • oceny koncepcji kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych przez wydział,
 • kształtowania efektów uczenia się na danym kierunku studiów,
 • kształtowania dodatkowej oferty dydaktycznej umożliwiającej uzyskiwanie kwalifikacji rynkowych,
 • organizacji praktyk zawodowych i zajęć kształtujących umiejętności praktyczne.

Współpraca prowadzona jest za pośrednictwem Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia, Rad Programowych i Koordynatorów kierunków studiów realizowanych na Wydziale, a także Koordynatorów i Opiekunów studenckich praktyk zawodowych.

Wykaz Pracodawców, z którymi współpracują poszczególne kierunki studiów

Architektura krajobrazu (Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu KUL)

 • Arbre Pracownia Sztuki Ogrodowej,
 • Biuro Miejskiego Architekta Zieleni, Departament Inwestycji i Rozwoju, Urząd Miasta Lublin,
 • Centrum Kultury, Lublin,
 • Fundacja Krajobrazy,
 • Fundacja VCC System,
 • Krajobrazy Sp. z o.o.,
 • Lubelski Instytut Designu,
 • Lunatic Garden,
 • Muzeum Łazienki Królewskie,
 • Teatr NN Brama Grodzka,
 • Warsztaty Kultury, Lublin,
 • Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie,
 • Wydział Architektury i Budownictwa, Departament Inwestycji i Rozwoju, Urząd Miasta Lublin,
 • Wydział Planowania, Departament Inwestycji i Rozwoju, Urząd Miasta Lublin,
 • Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych.

 

Informatyka i Matematyka (Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu KUL)

 • AIQA Technologies,
 • Arcus Systemy Informatyczne,
 • CompuGroup Medical Polska,
 • Departament Informatyki, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 • Departament Inwestycji i Rozwoju, Urząd Miasta Lublin,
 • eduLAB Sp. z o.o.,
 • Lubelska Wyżyna IT,
 • Transition Technologies Lublin,
 • Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów, Urząd Miasta Lublin.

 

Biotechnologia (Instytut Nauk Biologicznych KUL)

 • AlfaChem Sp. z o.o.,
 • CGFP Sp. z o.o. Centrum Gospodarcze Fundacji Potulickiej,
 • Grupa Adamed, Adamed Pharma S.A.,
 • Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR,
 • INTERMAG Sp. z o.o.,
 • Laboratorium Mikrobiologii Molekularnej i Środowiskowej Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie,
 • MikroLAB,
 • Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Lublinie,
 • PASIEKA JAROS Sp. z o.o.,
 • SDS Optic Sp. z o.o.,
 • Zakład Hodowli i Biotechnologii Roślin IUNG-PIB w Puławach,
 • Zakład Mikrobiologii Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach.

 

Pielęgniarstwo i Położnictwo (Instytut Nauk o Zdrowiu KUL)

 • 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie,
 • Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli,
 • Grupowa Praktyka Pielęgniarek i Położnych IGIEŁKA S.C. w Lublinie,
 • Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie,
 • Lubelskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum Dobrego Samarytanina”,
 • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie,
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Lublinie,
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach,
 • Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego SP ZOZ w Lublinie,
 • Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie,
 • Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie,
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie.

 

Inżynieria materiałowa i Inżynieria środowiska
(Instytut Nauk Inżynieryjno-Technicznych KUL)

 • Fundacja Uniwersytecka w Stalowej Woli,
 • PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, Rejon Energetyczny w Stalowej Woli,
 • Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli,
 • Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli,
 • Superior Industries Production Poland Sp. z o.o.,
 • Urząd Miasta Stalowej Woli.
Autor: Ewa Pajdowska
Ostatnia aktualizacja: 30.06.2022, godz. 15:24 - Ewa Pajdowska