Analiza i interpretacja pozaliterackich tekstów kultury

Analiza współczesnych tekstów kultury

Awangarda wieków dawnych. Teoria, literatura, sztuka

Cielesność jako kategoria interpretacyjna współczesnej poezji polskiej

Demonologia ludowa w literaturze XVIII i XIX wieku

Dramat i teatr religijny

Formy autobiograficzne w literaturze współczesnej

Gramatyka funkcjonalna języka polskiego, cz. 1

Gramatyka funkcjonalna języka polskiego, cz. 2

Gramatyka porównawcza języków słowiańskich

Ile tekstów? Problemy czytania literatury

Kształcenie kompetencji komunikacyjnych i kulturowych w szkole gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej

Literatura dokumentu osobistego. Diarystyka polska

Literatura źle obecna w kraju i na emigracji

Metoda kerygmatyczna i religijne odniesienia literatury

Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego, cz. 1

Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego, cz. 2

Multimedia w edukacji polonistycznej

Pisarze języka jidysz i hebrajskiego na polskiej mapie kulturowej okresu dwudziestolecia międzywojennego

Podstawy logopedii w warsztacie nauczyciela polonisty

Poezja modernizmu

Problematyka badań nad sacrum w literaturze

Prus i inni noweliści

Romantyzm - współczesność literacka

Swoi - obcy? Grupy etniczne w Polsce i poza nią

Sztuka komunikacji publicznej i wystąpień publicznych

Tradycje literackie romantyzmu

Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych na lekcjach języka polskiego

W kręgu pisarzy polsko-żydowskich XX wieku

Wielokulturowość jako kategoria edukacyjna

Z teorii i praktyki interpretacji

Zarządzanie polonistycznymi programami edukacyjnymi i badawczymi

Życie literackie Warszawy i Krakowa w II połowie XIX wieku

Autor: Małgorzata Nowak-Barcińska
Ostatnia aktualizacja: 07.12.2012, godz. 10:17 - Małgorzata Nowak-Barcińska