Narodowe Centrum Nauki w Krakowie ogłasza konkurs na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz w grupie nauk o życiu.

Konkurs na stanowisko Koordynatora Dyscyplin HS: http://ncn.gov.pl/BIP/index.php?id=120&p=591
Konkurs na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin NZ: http://ncn.gov.pl/BIP/index.php?id=120&p=590

Autor: Marta Wziątek
Ostatnia aktualizacja: 19.03.2020, godz. 17:24 - Marta Wziątek