Wydział Teologii

ks. dr hab. Janusz Lekan, prof. KUL - prodziekan ds. studenckich

 

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

ks. dr hab. Krzysztof Burczak, prof. KUL - prodziekan ds. studiów doktoranckich

 

Wydział Filozofii

dr hab. Piotr Kulicki, prof. KUL - prodziekan

 

Wydział Nauk Humanistycznych

dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka- prodziekan ds. studenckich i dydaktycznych

 

Koordynator kierunku filologia angielska -  dr Patrycja Antoszek
Kontakt: patbar[@]kul.pl

 

Wydział Nauk Społecznych

dr hab. Ewa Domagała-Zyśk - prodziekan ds. nauki i kontaktów międzynarodowych

 

-Koordynator kierunku ekonomia dr Piotr Bolibok
Kontakt: pbolibok[@]kul.lublin.pl

 

-Koordynator kierunku psychologia prof. Wojciech Otrębski
Kontakt: otrebski[@]kul.pl

 

-Koordynator kierunku socjologia-dr hab. Jadwiga Plewko

Kontakt: jadwiga.plewko[@]kul.pl

 

-Koordynator kierunku zarządzanie-dr Agnieszka Marek

Kontakt: sztumka[@]kul.lublin.pl

 

Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu

ks. dr hab. Jacek Łapiński, prof. KUL - dziekan

 

Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku

prof. dr hab. Ryszard Szyszka - dziekan

 

Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli

prof. dr hab. Andrzej Kuczumow - dziekan

 

Kolegium MISHuS

prof. dr hab. Agnieszka Dziuba - dyrektor

Autor: Monika Wilczek
Ostatnia aktualizacja: 14.01.2019, godz. 10:00 - Magdalena Pranagal