Bieżące

Katedra Pedagogiki Społecznej KUL zaprasza 12 maja 2014 r. na III Uniwersyteckie Seminarium Pedagogiki Społecznej pt. Nauki społeczne wobec współczesnych wyzwań.

YLS3_2Instytut Filologii Angielskiej KUL zaprasza 12 maja 2014 r. do udziału w konferencji językoznawczej Young Linguists' Seminar III: New Voices in Semantics and Pragmatics, skierowanej do młodych naukowców specjalizujących się w różnych dyscyplinach językoznawczych - Kolegium Jana Pawła II, s. C-911, godz. 10.00.

11.05.2014 - 12.05.2014

Na ratunek cerkwi w Kniaziach

KniazieInstytut Historii Sztuki KUL zaprasza 12 maja 2014 r. miłośników sztuki cerkiewnej na otwarte spotkanie z Anetą Siemieńską nt. Na ratunek cerkwi w Kniaziach - Gmach Główny KUL, s. 240, godz. 18.00.

Spotkanie towarzyszy wystawie „OPUSZCZONE - RATOWANE greckokatolickie zespoły cerkiewne południowo - wschodniej Polski”.

dedecius_www

Instytut Filologii Germańskiej KUL, Biblioteka Uniwersytecka KUL, Deutsches Polen-Institut Darmstadt oraz Robert Bosch Stiftung zapraszają 12 maja 2014 r. na sesję translatorską pt. KULturotwórcza rola przekładu literatury polskiej na język niemiecki, z udziałem Laureata Nagrody im. Karla Dedeciusa, dr. Tadeusza Zatorskiego - Czytelnia Teologiczno-Filozoficzna BU KUL, godz. 10.00.

 

Sesja towarzyszy wystawie „Nagroda im. Karla Dedeciusa”, zorganizowanej z okazji 90. urodzin Tłumacza i Krzewiciela kultury i literatury polskiej w Niemczech. Wystawę można oglądać do 14 maja 2014 r. w Czytelni Teologiczno-Filozoficznej Biblioteki Uniwersyteckiej KUL (IV piętro).

 

Wydział Filozofii KUL zaprasza na serię wykładów z cyklu Jacek Woroniecki Memorial Lectures pt. The Search for Truth in Philosophy and Literature, które odbędą się w dniach 12-17 maja 2014 r. Autorem wykładów jest Profesor Stephen Chamberlain (Rockhurst University, Kansas City, USA).

Sekcja Prawa Medycznego i Farmaceutycznego Koła Naukowego Studentów Prawa KUL zaprasza studentów uczelni wyższych z całej Polski do udziału w konferencji naukowej pt. Na granicy prawa i medycyny czyli współczesne problemy prawa medycznego i farmaceutycznego, która odbędzie się 12 maja 2014 r. - Kolegium Jana Pawła II, aula C-1031.

Katedra Filozofii Kultury KUL oraz Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, a także Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej”, Gilson Society i Adler Institute z USA zapraszają 12 maja 2014 r. na XIII Międzynarodowe Sympozjum z cyklu Przyszłość Cywilizacji Zachodu, nt. Jan Paweł II wobec totalitaryzmów.

05.05.2014 - 12.05.2014

Lubelskie Dni Informatyki 2014

6 maja 2014 r. w Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym odbędą się Lubelskie Dni Informatyki, organizowane przez grupę KUL.NET oraz Koło Naukowe Informatyków KUL. 12 maja odbędzie się powiązana z Dniami Konferencja Informatyczna CHECK IT. PLAKAT

W dniach 23 kwietnia - 25 lipca 2014 r. Biblioteka Uniwersytecka KUL zaprasza na wystawę pt. Nie lękajcie się świętości" Jan Paweł II święty pośród nas... - ul. Chopina 27, IV piętro.

 

Scenariusz wystawy:
1. Narodziny dla nieba (śmierć Jana Pawła II, 2.IV.2005)
2. Pożegnanie z ziemskim domem (pogrzeb)
3. Papież wysłuchanych modlitw (cuda)
4. Błogosławiony, który przyszedł w imię Pańskie (beatyfikacja)
5. Modląc się z bł. Janem Pawłem II... (kult)
6. Blask świętości (kanonizacja)

Instytut Historii Sztuki KUL we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie, zaprasza w ramach przygotowań do uroczystości kanonizacyjnych, na wystawę OPUSZCZONE - RATOWANE greckokatolickie zespoły cerkiewne południowo - wschodniej Polski, autorstwa dr Moniki Rzepiejewskiej pracownika naukowego ASP - 26 marca - 20 maja 2014 r., atrium Collegium Norwidianum.

 

Wystawie towarzyszą spotkania o tematyce okołocerkiewnej.

Instytut Filologii Angielskiej KUL zaprasza na comiesięczne konferencje językoznawcze organizowane przez pracowników i doktorantów Instytutu.

 

Wkrótce

12.03.2020 - 06.04.2020

Zarządzenie Rektora KUL

ZARZĄDZENIE NR ROP-0101-84/20

REKTORA

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II

z dnia 11 marca 2020 r.

w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-Cov-2 wśród społeczności Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

          

Na podstawie § 25 ust. 1  Statutu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II  oraz w związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce oraz na świecie, związaną z rozszerzaniem się obszarów występowania koronawirusa SARS-Cov-2, w nawiązaniu do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374), zarządza się, co następuje: 

Więcej:

W związku z sytuacją epidemiologiczną 11 marca 2020r. Zarządzeniem Rektora KUL ze skutkiem natychmiastowym odwołuje się:

 

  • wszystkie zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych dla studentów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz szkolenia i inne spotkania na terenie KUL, prowadzący zajęcia dydaktyczne udostępnią ich treść w formie elektronicznej lub będą prowadzić zajęcia w trybie e-learningowym
  • wszystkie konferencje, imprezy i wydarzenia organizowane przez Uniwersytet i w budynkach KUL
  • zagraniczne i krajowe wyjazdy służbowe pracowników, studentów i doktorantów

a także:

  • wstrzymuje się kwaterowanie nowych osób w domach studenckich, jak również wprowadza się zakaz odwiedzin w domach studenckich.
  • zamyka się czytelnie Biblioteki Uniwersyteckiej KUL, Archiwum KUL oraz Muzeum KUL

 

Prosimy o zapoznanie się z pełnym tekstem Zarządzenia. Zarządzenie obowiązuje do odwołania.

 

Tekst Zarządzenia

 

Dodatkowe pytania i informacje należy kierować na adres: pytania@kul.pl

 

Prosimy równocześnie o śledzenie aktualnych komunikatów na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 


Jak przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się wirusa?

 

Przez najbliższy czas musimy zrobić wszystko, co możliwe, aby zapobiec szybkiemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce. 

 

Wiele jednak zależy od Ciebie!

  • jeśli to możliwe, zostań w domu.
  • unikaj skupisk ludzkich, jeśli możesz pracuj zdalnie.
  • myj często ręce, nie dotykaj bez potrzeby twarzy.
  • zwracaj uwagę innym na właściwe zachowania!

Wszystkie niezbędne i wiarygodne informacje można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus.

 

Jeśli masz objawy towarzyszące koronawirusowi, zadzwoń do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej lub na infolinię NFZ pod: 800 190 590

 

Zapraszamy serdecznie do wspólnej modlitwy. Msze św. i nabożeństwa z Kościoła Akademickiego KUL są transmitowane on-line. Dodatkowo niedzielne Msze św. o godz. 8.00, 17.00 i 20.00 będą dostępne również na kanale https://www.facebook.com/KULlublin/

 

Godziny sprawowania Mszy św.

Dni powszednie: 7.00, 8.00, 19.00

Niedziela (bez udziału wiernych): 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 17.00 (w języku angielskim), 19.00 i 20.30.

 

W piątek o godz. 18.00 sprawowana jest Droga Krzyżowa, a Gorzkie Żale w niedzielę o godz. 18.15. 

 

Adres transmisji:

https://www.kul.pl/kosciol-akademicki-online,art_55930.html

„The History of Philosophy as Told from the Future” Wydział Filozofii zaprasza na serię wykładów z cyklu Stanisław Kamiński Memorial Lectures. Tegoroczną edycję wykładów „The History of Philosophy as Told from the Future” w dniach 11-15 maja 2020 r. poprowadzi prof. Steve Fuller (University of Warwick).

 wykłady „New World Order and New Atheism”Wydział Filozofii zaprasza na serię wykładów z cyklu Jacek Woroniecki Memorial Lectures. Tegoroczną edycję wykładów „New World Order and New Atheism” w dniach 18-22 maja 2020 r. poprowadzi prof. Curtis Hancock (Rockhurst Jesuit University, Kansas City, Missouri).

2020_kul_wojtyla_memorial_lectures_plakat_reimersWydział Filozofii zaprasza na serię wykładów z cyklu Karol Wojtyła Memoral Lectures. Tegoroczną edycję wykładów Veritas splendor and Philosophy w dniach 1-5 czerwca 2020 r. poprowadzi prof. Adrian Reimeres (Notre Dame University).