Bieżące

18.05.2013 - 19.05.2013

"Tango" - premiera spektaklu

19 maja 2013 r. Teatr Enigmatic zaprasza na premierę "Tanga" Sławomira Mrożka - Stara Aula KUL, godz. 17.00.

W dniach 18-19 maja 2013 r. Chór KUL wystąpi z koncertami w Bazylice Archikatedralnej Obrządku Łacińskiego we Lwowie w ramach Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej. W Katedrze Lwowskiej, w której w XVII wieku składał śluby król Jan Kazimierz, zabrzmi muzyka kompozytorów: G. G. Gorczyckiego, K. Kurpińskiego, F. Nowowiejskiego, M. K. Ogińskiego, A. Brucknera, G. Rossiniego, J. Ruttera. Partie fortepianowe wykona Anna Kabulska, dyrygent prof. Grzegorz Pecka.

Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli, Stowarzyszenie Absolwentów Uczelni Petersburskich i Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli zapraszają do udziału w konkursie rysunkowym pt. Bohaterowie rosyjskiej literatury w oczach dzieci świata. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 17 lat.

W dniach 27-28 maja 2013 r. w Baranowie Sandomierskim w Zespole Zamkowo-Pałacowym Katedra Finansów i Prawa Finansowego KUL współorganizuje wraz z WSA w Lublinie, Urzędem Skarbowym w Łęcznej, Powiatem Łęczyńskim oraz Akademią Leona Koźmińskiego w Warszawie konferencję naukową pt. Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Rozstrzygnięcia w prawie podatkowym.

Koło Doktorantów KUL, Samorząd Doktorantów UMCS, Zakład Literatury Staropolskiej UMCS oraz Katedra Literatury Staropolskiej KUL w dniach zapraszają 3-4 czerwca 2013 r. na ogólnopolską konferencję Literatura, historia i sztuka epok wczesnonowożytnych. 

Program

2 kwietnia 2013 r. zostało otwarte w KUL pierwsze w Polsce akredytowane Centrum Egzaminacyjne Madryckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (Cámara de Madrid).  

 

Centrum przeprowadza sesje egzaminacyjne w zakresie języka hiszpańskiego z obszaru biznesu, turystyki i nauk medycznych, mające na celu uzyskanie certyfikatów z języka hiszpańskiego komunikacji zawodowej na różnych poziomach biegłości językowej (B2-C2).

Ex Thesauro Universitatis - plakat w pliku pdf

Ks. prof. Antoni Dębiński, Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i Pan Krzysztof Kornacki, Dyrektor Muzeum Zamoyskich w Kozłówce zapraszają na wystawę zbiorów sztuki KUL - Ex Thesauro Universitatis - w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.

 

Wystawa czynna
12 kwietnia - 31 sierpnia 2013

06.02.2013 - 28.03.2014

Wygraj indeks na Administrację!

Wygraj indeks na AdministracjęInstytut Administracji KUL organizuje Konkurs na pracę pisemną pt. Funkcjonowanie wybranej instytucji publicznej w Polsce oraz II-gi Ogólnopolski Test Wiedzy o Administracji Publicznej, który zostanie przeprowadzony 28 marca 2014 r. Celem inicjatywy jest poszerzanie wiedzy uczniów na temat struktur administracji publicznej w Polsce oraz zachęcenie ich do rozwijania umiejętności indywidualnego poszukiwania informacji w tym zakresie, czy też proponowania zmian w ich funkcjonowaniu.

Wkrótce

„The History of Philosophy as Told from the Future” Wydział Filozofii zaprasza na serię wykładów z cyklu Stanisław Kamiński Memorial Lectures. Tegoroczną edycję wykładów „The History of Philosophy as Told from the Future” w dniach 11-15 maja 2020 r. poprowadzi prof. Steve Fuller (University of Warwick).

 wykłady „New World Order and New Atheism”Wydział Filozofii zaprasza na serię wykładów z cyklu Jacek Woroniecki Memorial Lectures. Tegoroczną edycję wykładów „New World Order and New Atheism” w dniach 18-22 maja 2020 r. poprowadzi prof. Curtis Hancock (Rockhurst Jesuit University, Kansas City, Missouri).

2020_kul_wojtyla_memorial_lectures_plakat_reimersWydział Filozofii zaprasza na serię wykładów z cyklu Karol Wojtyła Memoral Lectures. Tegoroczną edycję wykładów Veritas splendor and Philosophy w dniach 1-5 czerwca 2020 r. poprowadzi prof. Adrian Reimeres (Notre Dame University).

Wydział Filozofii zaprasza do udziału w 4th Chinese-Polish Workshop on Applied Logic.

 

Workshop, który odbędzie się na KUL 17-18 sierpnia 2020 r., jest organizowany we współpracy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polską Akademią Nauk i uniwersytetami z Chin - Bejing Normal University, Zhejiang University in Hangzhou, Tsinghua University Beijing i Sun Yat-Sen University, Guangzhou.

 

Szczegóły na stronie www.philosophy.kul.pl/cpal.

Konferencja The Parisian School of Saint-Victor in the Middle AgesWydział Filozofii zaprasza do udziału w Międzynarodowej Konferencji pt. The Parisian School of Saint-Victor in the Middle Ages: A European-wide Thought, która odbędzie się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w dniach 28-30 września 2020 r. Szczegółowy program, listę zaproszonych gości oraz zasady uczestnictwa znajdziecie Państwo na stronie www.kul.pl/saint-victor.