KiP-winieta2

Kościół i Prawo

Church and Law

ISSN 0208-7925

 

RADA NAUKOWA / SCIENTIFIC COUNCIL: abp Juan Ignacio ARRIETA (Roma), abp Andrzej DZIĘGA (Lublin), bp Artur MIZIŃSKI (Lublin), bp Sophronius MUDRYJ (Iwano-Frankiwsk), ks. Wiesław BAR (Lublin), ks. Krzysztof BURCZAK (Lublin), ks. Jean-Paul DURAND (Paris), ks. Jan DYDUCH (Kraków), ks. Wojciech GÓRALSKI (Warszawa), ks. Edward GÓRECKI (Wrocław), Marta GRESZATA-TELUSIEWICZ (Lublin), Záboj HORÁK (Praha), ks. Artur KATOLO (Consenza), ks. Janusz Piotr KOWAL (Roma), ks. Józef KRUKOWSKI – przewodniczący (Warszawa), Alfons MOTUZAS (Kaunas), ks. Damian NĔMEC (Olomouc), ks. Tomasz ROZKRUT (Kraków), ks. Mirosław SITARZ (Lublin), ks. Piotr STANISZ (Lublin), Marek ŠMID (Trnava), Jiří Rajmund TRETERA (Praha), ks. Vytautas Steponas VAIČIŪNAS (Kaunas)

 

KOMITET REDAKCYJNY / EDITORIAL BOARD: ks. Józef Krukowski (ZAŁOŻYCIEL I PIERWSZY REDAKTOR NACZELNY/ FOUNDER AND FIRST EDITOR-IN-CHIEF), ks. Mirosław Sitarz (REDAKTOR NACZELNY / EDITOR-IN-CHIEF), ks. Józef Wroceński (ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO / DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF), Agnieszka Romanko (sekretarz), Anna Słowikowska, Sylwia Maziarczuk, Urszula Wasilewicz, ks. Wojciech Witkowski, Aleksandra Zonik

 

Adres Redakcji / Editorial Office Address: ul. Gliniana 21, 20-616 Lublin, skr. poczt. 123

Szczegółowe informacje na stronie internetowej Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Autor: Stanisław Sarek
Ostatnia aktualizacja: 31.10.2013, godz. 09:57 - Stanisław Sarek