Filozofia przyrody i nauk przyrodniczych
Seria wydawnicza Instytutu Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych

 

 

tom 6. Kosmologia Edwarda Artura Milne'a i jej filozoficzne implikacje, Dariusz Dąbek

Wydawnictwo KUL, Lublin, 2011, ISBN: 978-83-7702-311-2, s. 268

 

 

 • Spis treści
 • Wstęp
 • 1. Historyczny kontekst kosmologii Milne’a
  • 1.1. Kosmologia relatywistyczna przed 1935 r.
   • 1.1.1. Modele statyczny i stacjonarny
   • 1.1.2. Modele dynamiczne
  • 1.2. Geneza kosmologii Milne’a
   • 1.2.1. Główne etapy badań naukowych
   • 1.2.2. Racje za podjęciem problematyki kosmologicznej
   • 1.2.3. Postulaty poznawcze
  • 1.3. Recepcja KTW
   • 1.3.1. Kontekst filozoficzny
   • 1.3.2. Postawy uczonych
   • 1.3.3. Rola w rozwoju kosmologii
 • 2. Model wszechświata
  • 2.1. Założenia
   • 2.1.1. Idee regulatywne
    • 2.1.1.1. Zasada kosmologiczna
    • 2.1.1.2. Reguła równoważności obserwatorów
   • 2.1.2. Założenia przedmiotowe
    • 2.1.2.1. Stałość prędkości światła
    • 2.1.2.2. Własności substratu
    • 2.1.2.3. Własności czasu i przestrzeni
  • 2.2. Obrazy Wszechświata
   • 2.2.1. Wszechświat ekspandujący
   • 2.2.2. Wszechświat stacjonarny
  • 2.3. Testowanie empiryczne
   • 2.3.1. Średnia gęstość materii
   • 2.3.2. Przesunięcie ku czerwieni
   • 2.3.3. Prawo Hubble’a
 • 3. Implikacje filozoficzne
  • 3.1. Problematyka metaprzedmiotowa
   • 3.1.1. Związki filozofii z nauką
    • 3.1.1.1. Odrębność metodologiczna
    • 3.1.1.2. Filozofia implikowana przez naukę
   • 3.1.2. Hipotetyzm
    • 3.1.2.1. Antyindukcjonizm
    • 3.1.2.2. Dedukcjonizm
    • 3.1.2.3. Konwencjonalizm
   • 3.1.3. Rozwój nauki
    • 3.1.3.1. Cel nauki i jej rozwoju
    • 3.1.3.2. Charakter i kierunek rozwoju
    • 3.1.3.3. Czynnik empiryczny w odkrywaniu i testowaniu
   • 3.1.4. Racjonalność nauki
    • 3.1.4.1. Racjonalność metod
    • 3.1.4.2. Racjonalność struktur
    • 3.1.4.3. Racjonalność rozwoju
  • 3.2. Problematyka przedmiotowa
   • 3.2.1. Czas i przestrzeń
    • 3.2.1.1. Natura czasu
    • 3.2.1.2. Natura przestrzeni
   • 3.2.2. Prawa przyrody
    • 3.2.2.1. Charakter praw przyrody
    • 3.2.2.2. Racjonalność przyrody
   • 3.2.3. Pochodzenie świata
    • 3.2.3.1. Kreacjonizm
    • 3.2.3.2. Koncepcja Boga Stwórcy
 • Zakończenie
 • Bibliografia
 • Wykaz skrótów
 • Indeks osób
 • Indeks rzeczowy
 • Abstract
 • Spis rysunków

 

Zapraszamy do Księgarni Internetowej

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 14.01.2012, godz. 10:45 - Andrzej Zykubek