Węzłowe problemy postępowania cywilnego w orzecznictwie sądów

Konwersatorium 

Wszystkich uczestników zajęć, nieobecnych w dniu 11 kwietnia, proszę o  zadeklarowanie, w nieprzekraczalnym terminie do 19 kwietnia, formy przygotowania (i prezentacji) glosy (przypominam - ustna z maksymalną możliwą oceną - 5 i pisemna - z maksymalną oceną 4).

 

Przypominam, że glosa powinna dotyczyć orzeczenia z zakresu postępowania cywilnego lub prawa cywilnego. 

 

W razie wyboru formy ustnej proszę o informację o:

- wybranym orzeczeniu (data, sygnatura)

- preferowanej dacie wygłoszenia glosy

- do dnia 19 kwietnia (na adres mailowy egapska@kul.pl).

 

BRAK ODPOWIEDZI W POWYŻSZYM TERMINIE UZNANY ZOSTANIE ZA DEKLARACJĘ WYBORU FORMY PISEMNEJ.

 

Przypominam wreszcie, że warunkiem zaliczenia przedmiotu (poza przygotowaniem glosy) jest UCZĘSZCZANIE NA ZAJĘCIA, a w przypadku zajęć, w czasie których prezentowane będą glosy - także aktywny udział w dyskusji.

 

Harmonogram prezentacji glos:

lista_2017._s

 

Lista zawiera braki, w tym danych dotyczących komentowanych orzeczeń. Proszę zainteresowanych o jak najszybszy kontakt mailowy (egapska@kul.pl) w celu uzupełnienia potrzebnych informacji.

Autor: Joanna Misztal-Konecka
Ostatnia aktualizacja: 18.05.2017, godz. 13:32 - Edyta Gapska