dr hab. Paweł Kras, adiunkt
Kierownik - Katedra Dziejów i Kultury Europy Jagiellońskiej


 1. Telefon: (81) 445-40-25
 2. Zainteresowania naukowe: ruchy religijne w późnym średniowieczu; herezja i inkwizycja (metody i formy walki Kościoła z herezją); dzieje Czech i stosunki polsko-czeskie; historiografia Europy Środkowo-Wschodniej; nauki pomocnicze historii (dyplomatyka, paleografia, antropologia historyczna)
 3. Prowadzone zajęcia:
  • Historia późnego średniowiecza (proseminarium);
  • Wstęp do badań historycznych (wykład);
  • Nauki pomocnicze historii (wykład);
  • „Ad capiendas vulpes – herezja i inkwizycja w średniowieczu” (wykład monograficzny);
  • Nauki pomocnicze historii (konwersatorium)
 4. Wybrane publikacje:
  • Husyci w piętnastowiecznej Polsce, Lublin 1998;
  • Grupy heretyckie w późnośredniowiecznym mieście (waldensi w Czechach, husyci w Polsce), [w:] Ecclesia et civitas. Kościół i życie religijne w mieście średniowiecznym, red. H. Manikowska, H. Zaremska, Warszawa 2002, s. 495-514;
  • Dominican Inquisitors in Mediaeval Poland, [w:] Praedicatores, Inquisitores - I. The Dominicans and the Maediaeval Inquisition. Acts of the 1st International Seminar on the Dominicans and the Inquisition. Rome, 23-25 February 2002, ed. W. Hoyer, Roma 2004, s. 249-310;
  • „Pro fidei defensione contra modernos haereticos”. Hérétiques et inquisiteurs en Pologne au Moyen Âge, [w:] L’inquisition et la répression des dissidences religieuses au Moyen Âge, red. L. Albaret, Carcassonne 2004 (« Heresis », 40), s. 69-94.
Autor: Dariusz Prucnal
Ostatnia aktualizacja: 20.10.2008, godz. 14:47 - Dariusz Prucnal