NOWY PROGRAM

2017/2018

zobacz

 

 

Krytyka filmowa

 

 

 

Pół żartem, pół serio

 

Człowiek z kamerą: Dyktator, Stalker, Persona. Po drugiej stronie: Ty i ja i wszyscy, których znamy, Sami swoi. Gusta i guściki, Szepty i krzyki. Oczy szeroko otwarte.

 

Kocham kino! To Inland Empire, Gra, Słodkie życie. Powiększenie, Zwierciadło, Lśnienie. Melancholia, Wątpliwość, Rewers – Dom dusz Tam, gdzie rosną poziomki. Pulp Fiction albo Prosta historia. Odyseja kosmiczna lub Spotkania na krańcach świata. Rocky Horror Picture Show, Kabaret: Cały ten zgiełk. Opowieści, które żyją tylko w pamięci. Ukryte. Sekrety i kłamstwa, Niebezpieczne związki. Po prostu miłość.

 

Wielka cisza. Godziny W ciemności, Gdzie mieszkają dzikie stwory. Tutaj Chłopaki też płaczą. Kawa i papierosy, Wielkie żarcie, Okruchy dnia. Wszystko jest iluminacją!

Cinema Paradiso! Niekończąca się opowieść…

 

nowy program: warsztaty

 

 

do góry


Sylwetki

 

Jan_Blonski.jpgStempowski.jpgwyka.jpg

 

              Krytyk (…) jest czymś w rodzaju kartografa, wykreślającego mapę tego świata, który jest przyrodzonym, uczuciowo przeżytym światem artysty (Kazimierz Wyka). Krytyka nie jest zajęciem dla miłych i uczynnych ludzi. Jest ona bezustanną rezygnacją z dobrych stosunków na rzecz bezlitosnej analizy, jest ofiarą z własnego życia na rzecz prawdy (Artur Sandauer). Wbrew pozorom nic prawie nie stało się całkowicie zrozumiałe. Tylko w tym widzę zadanie krytyki, aby przesuwać granice zrozumienia, przygotowując w ten sposób powstanie (możliwych, niepewnych) arcydzieł, które jedynie usprawiedliwiają naprawdę istnienie sztuki (Jan Błoński).

 

             Wyraźne stanowiska, własne programy, głośne teksty – sylwetki współczesnych krytyków literackich i artystycznych.

 

nowy program: wykład

 


Krytyka w sztukach plastycznych i wizualnych

 

Hirst.jpg

 

Fontanna sztuka francuska, ready-mades z inskrypcją R.Mutt 1917. Merda d’artista – sztuka włoska, rok 1961. Wartość pojedynczego egzemplarza: ok. 40 000 dolarów. The Artist is Prestent ­– 14 marzec – 31 maj 2010 rok, retrospektywna wystawa Mariny Abramović w MoMA.

 

Fontanna – pisuar, który Duchamp chciał zaprezentować na wystawie sztuki. W 2004 wybrane najbardziej wpływowym obiektem artystycznym XX wieku. Teoretyzacja sztuki? Zaangażowanie intelektu? Merda d’artista(Gówno artysty)– seria metalowych puszek, wypełnionych fekaliami Pietro Manzoniego – włoskiego artysty, który swoje obiekty wycenił miarą ceny złota. Zamknięte i opisane, przechowywane w najważniejszych muzeach sztuki współczesnej. Policzek wymierzony tradycji? Kpina? The Artist is Present ­– Abramović spotyka się z odbiorcą sztuki - bezpośrednio, sama stając się obiektem? 736 godzin na krześle, w milczeniu, bez żadnego gestu. Przestrzeń muzeum zawężona do spotkania ze spojrzeniem drugiego. Gra emocjami? Tylko koncept?

 

Jak mówić i pisać o sztuce współczesnej – krytyka sztuki jako zmierzenie się z tym, co pozornie nie ma sensu.

 

nowy program: warsztaty

 

do góry


 

Retoryka polemiki

 Uczestnictwo w dyskusjach i sporach – nie telewizyjnych, prowadzonych
taśmowo metodą głośnych nazwisk, wytartych klisz i tematów „o
czymkolwiek w kwestii czegokolwiek”, ale tych najbardziej żywych i
interesujących, które zwykle toczą się w sieci – wymaga szczególnych
kompetencji. Nie idzie tu tylko o zdolność do szybkiej reakcji czy
umiejętność atrakcyjnego formułowania własnych opinii, ale o pobudzenie
energii intelektualnej i ożywienie myśli przez jej sprzężenie z
dyscypliną logiczną. Idzie o chęć komunikowania i wymiany poglądów i
stanowisk; o odwagę formułowania sądów, wolę ich obrony oraz
odpowiedzialność za wypowiadane słowa; o gotowość usłyszenia i
rozważenia racji przeciwnych; o umiejętność przekonania drugiej strony
oraz zdolność uznania błędu i zmiany własnego stanowiska, jeżeli okaże
się ono niemożliwe do utrzymania. Spory i polemiki, jako dziedzina
perswazji, to przestrzeń aktywności ludzi rozumnych i wolnych,
świadomych wagi własnego uczestnictwa w kształtowaniu kultury dyskusji
oraz odpowiedzialności za dyskurs publiczny. Do tego właśnie
przegotowuje konwersatorium Retoryka polemiki.

 

nowy program: warsztaty

 

do góry


 

Historia krytyki literackiej i artystycznej

 Historia krytyki literackiej nie zaczyna się wraz z rozwojem gazet ani
periodyków kulturalnych, ale liczy sobie przeszło dwadzieścia cztery
stulecia. Dzisiejsze dyskusje wokół dzieł artystycznych wypadają blado i
są do znudzenia przewidywalne w porównaniu ze sporami toczącymi się w
dawnych wiekach wokół poematów, dramatów, ich autorów, reguł gatunków i
reguł twórczości. Uczestnicy dawnych polemik sami byli twórcami: nie
wyczerpywali się w zachwytach czy inwektywach (przy których dzisiejsze
wywołują wzruszenie ramion), ale spierając się poszukiwali odpowiedzi na
pytania o to, co rozstrzyga o wartości sztuki, jakie korzyści przynosi
ona człowiekowi i jakie warunki muszą zostać spełnione, aby dzieło było
epifanią piękna. Bez znajomości tych odpowiedzi dostęp do rozumienia
sensu twórczości pozostaje zamknięty.

 

wykład

 

do góry


 

Lektury: Zapomniani

 

 

Zapomniani, czy słusznie? Może celowo przemilczani i pominięci, ponieważ niewygodni? Często bez pokory, przez co kłopotliwi. Wyciszani, wykluczani, lekceważeni.  Jednak za każdym razem, gdy odkrywa się ich twórczość, wywołuje ona emocje i nie pozwala pozostać obojętnym. Poznaj wielkich zapomnianych polskiej literatury, przychodząc na konwersatorium Lektury: Zapomniani.

 

 nowy program: warsztaty

 

do góry


Antyczna krytyka artystyczna

 

Rodin_The_Thinker.jpg  

 

Co wspólnego mają współczesny dyskurs krytycznoliteracki z antyczną dyskusją o literaturze? Okazuje się, że rozumienie celów sztuki przez starożytnych wpisało się na stałe w myśl krytycznoliteracką. A dawne zjawiska społeczno-kulturowe, towarzyszące rozwojowi sztuki i  popularyzacji książki, mają wpływ na obecny kształt sporów o artyzm. Odpowiedzi na pytania o korzenie krytyki znajdziesz na konwersatorium Antyczna krytyka artystyczna.

 

nowy program: warsztaty

 

do góry


 

Współczesne życie artystyczne

 

lublin.jpghirst.jpg

 

 

    Warsztaty „Współczesne Życie Artystyczne” skoncentrowane są na przybliżeniu najważniejszych polskich środowisk artystycznych. Uwaga skupia się również na rozwoju życia artystycznego oraz znaczących ośrodkach kulturalnych w regionie lubelskim. Ukazuje najważniejsze wydarzenia i zjawiska w ujęciu historycznym. W toku zajęć omówiona zostanie kwestia koncepcji i fenomenu artysty, jego miejsca w kulturze i współczesnym świecie. Warsztaty mają na celu zapoznanie słuchaczy z wybranymi zagadnieniami sztuki i literatury współczesnej i najnowszej.

 

           Szczególny nacisk kładzie na funkcjonowanie nowoczesnego teatru, formowania się kierunków w malarstwie czy rzeźbie: pop art, „sztuka plakatu”. Wskazuje najważniejsze wydarzenia literackie: festiwale, debiuty oraz nowe formy artystyczne wchodzące w skład kultury masowej. Zajęcia mają na celu ukazanie zmian i sposobów formowania się tendencji i kierunków w szeroko pojętej kulturze. Zwracają szczególną uwagę słuchaczy na ich źródło i przyczyny powstawania oraz ewolucję.

 

nowy program: warsztaty

 

do góry


 

Estetyka

 

estetyka.jpg


Zajęcia z estetyki mają na celu zapoznanie studentów z dziedziną wiedzy
o funkcjonowaniu i roli kategorii estetycznych (piękno, wartość
estetyczna, przeżycie estetyczne, sąd estetyczny) w różnych obszarach
współczesnej kultury: Kulturze wysokiej ( estetyka sztuki współczesnej)
kulturze popularnej (estetyka kultury popularnej), życiu codziennym
(estetyka życia codziennego), kulturze multimediów (estetyka
multimedialna). Słuchacze powinni nabyć sprawność  analizowania i
rozumienia zjawisk estetycznych we współczesnej kulturze.

 

nowy program: warsztaty

 

do góry


 

Polityka i krytyka

 

polityka1.jpg

 

 

Czy „wielka” i „mała” polityka ma znaczenie dla życia literackiego i kultury? W jaki sposób tekst krytycznoliteracki staje się aktem politycznym, a krytycznoliteracka recenzja, polemika, książka – gestem politycznym? Czy polityczne i ideologiczne uwikłania krytyki rzeczywiście miały (w przeszłości) i nadal mają (dzisiaj) jakieś znaczenie dla życia literackiego i dla czytelników? I jak te uwikłania rozumieć? Poprzez analizę wybranych zjawisk w polskim dyskursie krytycznym XX i XXI wieku wykład zaprasza do namysłu nad „gorącym stykiem” krytyki literackiej i polityki oraz nad wnioskami, jakie stąd płyną dla naszego rozumienia procesów kulturowych i naszej współczesności.

 

wykład

 

do góry


 

W programie specjalizacji także:

 

 

 

zapraszamy na zajęcia

 

zapisy / pytania" krytyka.art@gmail.com

 

Autor: Małgorzata Peroń
Ostatnia aktualizacja: 20.06.2017, godz. 11:15 - Małgorzata Peroń