krytyka artystyczna KUL

 

Specjalizacji Krytyka literacka i artystyczna

 

Instytut Literaturoznawstwa, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 

 

Zadaniem krytyki jest wszystko postawić na właściwym miejscu

i otworzyć okno. Chwalić, ganić, zalecać, stręczyć, poddawać, nastrajać, przedawać… etc, ... to do krytyki wcale nie należy

(Cyprian ​Norwid, PWsz VI, 538)

 

 

Absolwent specjalizacji Krytyka literacka i artystyczna:

 

- umie organizować wydarzenia o charakterze artystycznym (promocje, wystawy, wernisaże), tworzyć katalogi o sztuce, muzyce, filmie,

- potrafi tworzyć i publikować własne teksty krytyczne, recenzje, omówienia i zapowiedzi z zakresu literatury, sztuk plastycznych i wizualnych, filmu, muzyki, teatru i performansu,

- zna specyfikę pracy w instytucjach kultury i mediach, potrafi animować i promować wydarzenia (panel, wywiad, wystawa), zna aspekty prawne pracy w instytucjach kultury i mediach,

- potrafi prowadzić politykę kulturalną,

- potrafi organizować debatę publiczną i uczestniczy w niej (rozmowa, panel, dyskusja, polemika, spotkanie autorskie),

- kształtuje świadomość kulturową w oparciu o znajomość historii literatury, sztuki, estetyki i aksjologii,

- potrafi moderować i tworzyć forum internetowe.

 

Mocne strony specjalizacji:

 

Zajęcia prowadzone są metodą warsztatów, projektów, e-learningu przez specjalistów, praktyków i pasjonatów. Zróżnicowanie tematyczne warsztatów: literatura, sztuka, film, teatr, muzyka, zjawiska w Internecie. Współpraca z lubelskimi instytucjami kultury. Praktyki w ośrodkach kultury, mediach. Współtworzenie festiwali, spotkań, wystaw o charakterze artystycznym. Zabieranie głosu w debacie publicznej. Tworzenie własnych wypowiedzi krytycznych – publikacja tradycyjna i w Sieci.

 

A jeśli nawet… z jakiegoś powodu zmienisz zdanie co do własnej ścieżki zawodowej, pozostaniesz z umiejętnością krytycznej i wnikliwej analizy otaczającej rzeczywistości w aspekcie sztuki i – ogólniej – życia kulturalnego, umiejętnością aktywnego poruszania się po różnych typach mediów oraz umiejętnością wyrażania opinii i obrony racji.

 

 

SPECJALIZACJA KRYTYKA LITERACKA i ARTYSTYCZNA

 

 

 

Jesteś zainteresowany zajęciami w roku akademickim 2020/2021?  Napisz do nas: krytyka.art@gmail.com

 


 UWAGA STUDENCI II ROKU SPECJALIZACJI:

 

PRAKTYKI

 

Przypominamy, że integralną częścią programu specjalizacji Krytyka Artystyczna są praktyki, realizowane w mediach (redakcje, radio, tv), instytucjach kultury (galerie, muzea, domy kultury) i odbywane pod kierunkiem specjalistów, kształcące umiejętności pisania tekstów krytycznych (formy dyskursu) i animowania działań kulturalnych w tradycyjnym obiegu i w sieci (komunikacja).

 

Praktyki odbywają się w IV semestrze zajęć specjalizacyjnych (II rok). Liczba godzin zajęć praktycznych wynosi 90. Zaliczenie praktyk odbywa się w sesji letniej po II roku specjalizacji, podstawą uzyskania wpisu jest uzupełniony dziennik praktyk.

 

Praktyki mogą być zrealizowane w kilku ośrodkach kultury, na prośbę prowadzącego praktyki, Student otrzymuje skierowanie na praktyki.

 

Informacje / wydawanie skierowań na praktyki: dr hab. Małgorzata Król, opiekun praktyk specjalizacyjnych

 

 


 

Jak zalogować się na zajęcia?

Specjalizacja Krytyka Artystyczna przypisana jest do poziomu studiów licencjackich. Osoby z II stopnia oraz spoza filologii polskiej wybierają zajęcia z zakładki: za zgodą dziekana, a następnie z poziomu I stopnia :)

 

Pytania? krytyka.art@gmail.com

 


 

PAULINA KAMIŃSKA - absolwentka IFP KUL i specjalizacji Krytyka Artystyczna

 

Najlepsze zajęcia:

 

“Zapomniani” z dr Pachockim, “Retoryka” z dr Czechowicz, warsztaty z redaktorem Szopińskim.

 

Co specjalizacja mi umożliwiła:

 

W swoim zawodowym życiu zajmuję się tekstami, ale z marketingowego punktu widzenia (content marketing, social media, reklama). Z tego powodu też uważam za bezcenne, moje umiejętności pracy z tekstem, które wyniosłam właśnie ze specjalizacji. Na “Krytyce” stawiało się również na jakość sztuki (literatury, filmu itd.). Myślę, że pozwoliło mi to wykształcić zmysł, który bardzo ułatwia mi pracę.

 

Co najlepiej wspominam:

 

Dyskusje na zajęciach i rozmowy przed zajęciami - oczywiście na kulturalne tematy ;-) Są to rzeczy, których teraz najbardziej mi brakuje. Druga rzecz to: “Słońce świeci/ nie siulpeci/ idzie SIULPET(...)”. Ten wiersz Białoszewskiego analizowaliśmy z prof. Tyszczykiem przez jeden semestr w ramach zajęć z “Estetyki”. Wtedy zastanawiałam się, po co omawiać jeden wiersz w koło Macieju? Mówiąc bardziej szczerze - “siulpet” wychodził mi bokiem. Dzisiaj jak mam do napisania coś z czym sobie nie mogę poradzić wiem, że jak z “Siulpetem” dałam radę to poradzę sobie ze wszystkim :-)

 

 

 


 

 

KATARZYNA PAWŁOWSKA - absolwentka IFP KUL i specjalizacji Krytyka Artystyczna

 

 

           Specjalizację realizowałam na czwartym i piątym roku studiów (1 i 2 rok studiów magisterskich). Musiałam znaleźć czas tak na zajęcia na uczelni, jak i działania, w które się angażowałam poza nią. Dlatego też zależało mi na wyborze takich konwersatoriów, wykładów, ćwiczeń, które naprawdę mnie zainteresują.

 

        Specjalizacja Krytyka Artystyczna, poza bogatym programem, umożliwiła mi poznanie świetnych ludzi z innych grup naszego roku, a także z innych kierunków. Stworzyła się grupa osób pasjonujących się podobnymi rzeczami, stąd i tematów do rozmów nigdy nie brakowało.

 

          Niecałe trzy miesiące po ukończeniu studiów zaczęłam pracę w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli. Jestem animatorem kultury i zajmuję się m.in. organizacją różnych wydarzeń artystycznych, akcji angażujących społeczność lokalną. W mojej pracy istotne są wszystkie dziedziny sztuki, podobnie jest w specjalizacji. Krytyka muzyczna, teatralna, literacka - wiedza zdobyta na tych zajęciach pomaga w kreowaniu działań kulturalnych w moim mieście. Pozwala także szerzej spojrzeć na różne zagadnienia artystyczne

 


 

 

 

JOANNA TOMETCZAK - absolwentka IFP KUL i specjalizacji Krytyka Artystyczna

 

Witajcie :)

Moja przygoda ze specjalizacją Krytyczno – Artystyczną rozpoczęła się wraz z początkiem studiów magisterskich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jej wybór wiązał się z moimi zainteresowaniami – przede wszystkim kinem i literaturą – w mniejszym stopniu muzyką . Z drugiej strony chciałam posiąść umiejętność profesjonalnego, krytycznego spojrzenia na kulturę. Jednocześnie była to nowa specjalizacja, więc nasz „eksperymentalny rocznik” nie wiedział do końca, czego może się spodziewać.

 

Szybko się okazało, że zajęcia i konwersatoria to nie tylko wiedza merytoryczna, ale także dyskusje – czasem bardzo emocjonalne: „Czy Szymborska zasłużyła na Literacką Nagrodę Nobla?” – pamiętam, że zdania były bardzo podzielone. Umiejętności stawiania tezy, trafnego doboru argumentów, a także po prostu wyrażanie myśli, szlifowaliśmy na zajęciach z Retoryki. Piękno, kicz, brzydota – te kategorie poznaliśmy, dzięki konwersatorium z Estetyki. Na innych zajęciach dyskutowaliśmy o spektakularnych lub kameralnych debiutach. Tutaj też często atmosfera była gorąca, gdyż poziom tej literatury był zróżnicowany, często to co spotkało się z ogólnym uznaniem w mediach, dla nas – studentów – było delikatnie rzecz ujmując –nie do przyjęcia. Ani nowatorski styl, ani umiejętność łączenia fikcyjnych bohaterów z istotnymi, dramatycznymi przemianami historycznymi, ani stworzenie interesujących portretów charakterologicznych, nie gwarantują, że autor zostanie zapamiętany przez literaturę. Konwersatorium „Zapomniani” było dedykowane pisarzom zdolnym, lecz pomijanych w opracowaniach literaturoznawczych.

 

Kontrowersyjne projekty, instalacje i happeningi i ciągle powracające pytania – jaką rolę pełni sztuka współczesna - czy chodzi tylko o szok i wzbudzenie zainteresowania na odbiorcy, czy jest w niej może jeszcze miejsce na zwrócenie uwagi na ważne problemy społeczne? Stało ono u podstaw kolejnego konwersatorium, poświęconego w całości sztuce. Pamiętam, że bardzo burzliwą dyskusję wzbudziła instalacja Katarzyny Kozyry „Piramida zwierząt”. Czy sztuka usprawiedliwia unicestwienie tych, w imieniu których rzekomo występuje autorka? Czy artyście wolno więcej niż „zwykłemu” śmiertelnikowi? Ilu ludzi, tyle opinii.

 

Chciałam troszkę przybliżyć te zajęcia i konwersatoria, które z jakiegoś powodu wryły się w moją pamięć. Czym się wyróżnia Krytyka Artystyczna spośród innych specjalizacji? Domaga się dociekliwości, umiejętności obrony swojego stanowiska, refleksu, często odwagi w wyrażaniu opinii. I przede wszystkim ludzie, „współtowarzysze podróży” – kreatywni, pełni pasji, bardzo pozytywni. A nabyte umiejętności przydały mi się w pracy – w miejscowym domu kultury pisałam artykuły na stronę, z lokalnych wydarzeń artystycznych. Dziękuję za te dwa dobre lata.

 


 

 

 

LAURA BARSZCZEWICZ - absolwentka IFP KUL i specjalizacji Krytyka Artystyczna

 

 

Byłam studentką specjalizacji krytyczno-literackiej przez 2 lata na KUL-u. Czy było warto? Myślę, że tak, bo choć obecnie nie pracuję w swoim zawodzie, to wiedza i ogłada, jakiej nabyłam podczas studiów, przydają mi się w życiu codziennym. Ważne jest dla mnie zwłaszcza to, że potrafię wydobyć i nazwać sztukę prawdziwie wartościową w mym odczuciu od tandety i kiczu, którym przepełniony jest współczesny świat literackiej fikcji. Studia pozwoliły mi na wyostrzenie "widzenia krytycznego" (i nie chodzi tylko o literaturę), a to pomaga odnaleźć się w dorosłym świecie.


Czy było warto?! BYŁO, bowiem na uczelni miałam okazję poznać tak wiele barwnych, ciekawych postaci, ilu nie spotkałam przez większość pozostałego, niestudenckiego życia. Pasjonatów od urodzenia, literaturoznawców, którzy zarażali nas - studentów, ogromną fascynacją i zaangażowaniem w pracy nad tekstem.


Głęboka interpretacja dzieł literackich, nieodłączny element studiów krytyczno-literackich., odmienił mnie na zawsze. Dziś nie potrafię już czytać utworów bez głębszej refleksji, nie dopatrując się w nich ukrytego znaczenia. Ze wszystkich lat studiów to właśnie zajęcia specjalizacyjne wspominam najmilej. Były dla mnie jak dynamiczne wkroczenie w szereg ludzi oceniających wysiłek i trud autorów, badaczy interpretujących każdy, napotkany element rzeczywistości. Warsztaty dziennikarskie na II roku specjalizacji - tak potężnych emocji nie wzbudziły już we mnie żadne inne zajęcia podczas 5-letnich studiów humanistycznych.


Czy było zatem warto? Odpowiedź nasuwa się sama.                 
Chciałabym podziękować wykładowcom, którzy budzili we mnie pasję do literatury. Przede wszystkim Pani dr Małgorzacie Peroń - to jej entuzjazm sprawił, że poczułam, że idę właściwą drogą.

 


 

 

 

Powiedz TAK!

 

ZOBACZ FILM o naszej specjalizacji

 

 

Trwają już zapisy na bezpłatną specjalizację Krytyka Artystyczna: krytyka.art@gmail.com

 


 

Specjalizacja Krytyka Literacka i Artystyczna

 

 

Krytyka Literacka i Artystyczna jest specjalizacją dla Studentów I stopnia (od roku II studiów licencjackich) oraz II stopnia (od I roku studiów magisterskich) wszystkich kierunków KUL.

 

pytania / zapisy

 

krytyka.art@gmail.com

 


 

Jakie zajęcia przygotowaliśmy?

 

w programie m.in. Lektury: Mistrzowie (warsztaty)

prowadzenie: prof. dr hab. Małgorzata Łukaszuk

 

 

Wat / Miłosz / Różewicz / Leśmian / Białoszewski / Gombrowicz / Karpowicz / Wojaczek / Iwaszkiewicz / Witkacy / Czechowicz / Sebyła

 

Tematem warsztatów (prezentacje indywidualne, dyskusje, symultaniczne lektury, itd.) będzie analiza i ocena mistrzowskich miniatur estetycznych i programowych: są one już elementem tradycji, historii literatury i sztuki, a przecież nadal okazują się zadziwiająco aktualne, efektowne i znaczące. Ich znaczenia nie osłabia presja zjawisk najnowszych, eksperymentalnych czy rozmyślnie aroganckich. Zaliczeniem zajęć będzie problemowy esej (w formie pisemnej / ustnej / multimedialnej): całościowa lektura wybranego przez uczestnika zajęć utworu (jako realizacji „mistrzowskiej formy”, „mistrzowskiego tematu”, „mistrzowskiej sytuacji”). Lub też: prezentacja „dowodów” na nikłe walory utworu, zjawiska, konwencji, uznanych powszechnie za arcydzieła

 

zobacz opisy innych zajęć 

Kładziemy nacisk na umiejętności praktyczne, dlatego wszystkie zajęcia prowadzone są w formie warsztatów. Wiedza teoretyczna przekazywana jest na wykładach.

 


 

 

Integralną częścią programu są praktyki, realizowane w mediach (redakcje, radio, tv), instytucjach kultury (galerie, muzea, domy kultury) i odbywane pod kierunkiem specjalistów, kształcące umiejętności pisania tekstów krytycznych (formy dyskursu) i animowania działań kulturalnych w tradycyjnym obiegu i w sieci (komunikacja).

 

Praktyki odbywają się w IV semestrze zajęć specjalizacyjnych (II rok). Liczba godzin zajęć praktycznych wynosi 90. Zaliczenie praktyk odbywa się w sesji letniej po II roku specjalizacji, podstawą uzyskania wpisu jest uzupełniony dziennik praktyk.

 

Praktyki mogą być zrealizowane w kilku ośrodkach kultury, na prośbę prowadzącego praktyki, Student otrzymuje skierowanie na praktyki.

 


 

 

 

 


W programie zajęć m.in. : Krytyka filmowa 

 

kino.jpg

 

 

Pół żartem, pół serio

 

 

             Człowiek z kamerą: Dyktator, Stalker, Persona. Po drugiej stronie: Ty i ja i wszyscy, których znamy, Sami swoi. Gusta i guściki, Szepty i krzyki. Oczy szeroko otwarte.

 

         Kocham kino! To Inland Empire, Gra, Słodkie życie. Powiększenie, Zwierciadło, Lśnienie. Melancholia, Wątpliwość, Rewers – Dom dusz Tam, gdzie rosną poziomki. Pulp Fiction albo Prosta historia. Odyseja kosmiczna lub Spotkania na krańcach świata. Rocky Horror Picture Show, Kabaret: Cały ten zgiełk. Opowieści, które żyją tylko w pamięci. Ukryte. Sekrety i kłamstwa, Niebezpieczne związki. Po prostu miłość.

 

              Wielka cisza. Godziny W ciemności, Gdzie mieszkają dzikie stwory. Tutaj Chłopaki też płaczą. Kawa i papierosy, Wielkie żarcie, Okruchy dnia. Wszystko jest iluminacją!

Cinema Paradiso! Niekończąca się opowieść…

(tekst: ks. dr Paweł Batory)

 

 

Zapraszamy na zajęcia

 

zobacz inne opisy,

przygotowane przez prowadzących zajęcia


 

Krytyka Artystyczna - to twórcza, kreatywna i wszechstronna specjalizacja, prowadzona przez młody, dynamiczny zespół specjalistów.

 

Krytyka artystyczna KUL

 

Zajęcia, prowadzone w trybie 2-letnim, poszerzają wiedzę w takich dziedzinach, jak: literatura, teatr, film, sztuka, muzyka, estetyka, retoryka. Prowadzimy unikatowe zajęcia z mediów: Internet i @-literatura oraz z literatury aktualnie omawianej, komentowanej i czytanej.


 

Masz pytania? napisz do nas: krytyka.art@gmail.com lub zapytaj osobiście:

 


 Krytyka Artystyczna to:

 

 • unikatowe zajęcia z mediów: Internet i @-literatura
 • konwersatoria z literatury najnowszej, krytyki artystycznej, muzycznej, teatralnej, filmowej
 • w ramach specjalizacji wyjścia do galerii, muzeów, ośrodków kultury i sztuki
 • ciekawe warsztaty rozwijające umiejętności krytyczne
 • praktyki w mediach
 • dwa lata nauki wśród "artystycznych dusz" :)

 

 


 

 

krytyka artystyczna

 

Jest dla Ciebie, jeśli chcesz:

 

 • dyskutować o literaturze, sztuce, muzyce, filmie, teatrze
 • tworzyć własne recenzje
 • prowadzić spotkania z pisarzami, poetami, artystami, krytykami literatury i sztuki
 • orientować się w życiu kulturalnym regionu
 • wydawać i tworzyć własne artykuły w @-czasopismach
 • podejmować twórcze inicjatywy w Kole Krytyków Literackich
 • mieć praktyki w mediach

 

 

Specjalizacja KRYTYKA ARTYSTYCZNA

 

krytyka artystyczna KUL

(Bernard Berenson, fot. David Seymour, 1952)

 

 

(informacje)

 

idź do góry

 

Autor: Małgorzata Peroń
Ostatnia aktualizacja: 25.05.2020, godz. 23:08 - Małgorzata Peroń