Ks. dr Grzegorz Pyźlak (ur. 19.03.1972 roku w Łochowie, jako syn Mieczysława i Mieczysławy), kapłan Diecezji Siedleckiej. Święcenia kapłańskie otrzymał 15.05.1999 roku z rąk Księdza Biskupa Jana Wiktora Nowaka. Studia teologiczne ukończył w Wyższym Seminarium Duchownym w Siedlcach, uzyskując tytuł magistra teologii na podstawie pracy pt. Zaangażowanie apostolskie chorych w świetle badań pacjentów szpitala w Siedlcach. W 2003 roku, po odbyciu studiów w Instytucie Teologii Pastoralnej KUL, uzyskał licencjat z teologii pastoralnej, a w 2006 roku stopień doktora na podstawie pracy pt. Recepcja przygotowania do życia małżeńskiego i rodzinnego przez narzeczonych. Studium z duszpasterza rodzin w świetle badań narzeczonych w wybranych parafiach w Polsce, napisanej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. R. Kamińskiego. W 2005 roku został asystentem w Katedrze Duszpasterstwa Rodzin, a w 2008 roku adiunktem. W roku 2009 został powołany przez Księdza Biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego do zespołu koordynującego prace Wydziału Duszpasterstwa Rodzin w Diecezji Siedleckiej. W ramach pełnienia tej funkcji czynnie uczestniczy w formacji Doradców Życia Rodzinnego oraz narzeczonych przygotowujących się do zawarcia sakramentu małżeństwa. Ks. dr G. Pyźlak od 2007 r. jest członkiem współpracownikiem Towarzystwa Naukowego KUL, od 2010 r. członkiem Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego a od 2011 r. członkiem korespondentem Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. Ks. dr G. Pyźlak opublikował książkę pt. Recepcja przygotowania do małżeństwa w świetle badań narzeczonych. Lublin 2007 s. 385. Jest również autorem kilkunastu artykułów naukowych.
     W pracy naukowej koncentruje się na aktualnej problematyce przygotowania do życia małżeńskiego i rodzinnego, wpływie zmian transformacji ustrojowej na życie małżeństwa i rodziny, zagrożeniach, które bezpośrednio dotyczą małżonków, potomstwa i wychowania oraz poradnictwem katolickim.


Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 17.01.2012, godz. 23:40 - Grzegorz Pyźlak