Ks. dr hab. Ambroży Skorupa SDS, prof. KUL 

 Ważniejsze publikacje naukowe

skorupa_2_147Ks. dr hab. Ambroży Skorupa urodził się 2 września 1966 roku w Rybniku, jako czwarte dziecko Stanisława i Anny Pawlas. 7 września 1985 roku rozpoczął nowicjat w Polskiej Prowincji  Salwatorianów w Bagnie. Rok później (8 września 1986) złożył pierwszą profesję zakonną, a w roku 1990 profesję wieczystą. Święcenia prezbiteratu przyjął 8 maja 1992 w Bielsku Białej. Po rocznej posłudze duszpasterskiej w parafii św. Brata Alberta w Elblągu  został skierowany na studia z prawa kanonicznego na Wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego KUL. W grudniu 1995 roku zdał egzamin licencjacki  

W Katolickim Uniwersytecie Lubelskim został zatrudniony 15 lutego 1996 r.  jako asystent w Katedrze Prawa Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.  Dnia 4 marca 1999 r. obronił rozprawę doktorską pod tytułem: Słuszna autonomia instytutów zakonnych w Kościele łacińskim. Promotorem pracy doktorskiej był prof. dr hab. Bronisław W. Zubert OFM, natomiast recenzentami: ks.  prof. dr hab. Julian Kałowski i ks. prof. dr hab. Marian Stasiak. Z dniem 15 lutego 2002 został  powołany na stanowisko adiunkta. Dnia 10 lutego 2009 roku odbyło się kolokwium habilitacyjne i Rada Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji nadała mu stopień doktora habilitowanego; natomiast 1 października 2009 został powołany na stanowisko Kierownika Katedry Prawa Sakramentów i Instytutów Życia Konsekrowanego. Od 1 października 2010 r. jest profesorem KUL.

Dnia 13 czerwca 2016 r. Rada Instytutu Prawa Kanonicznego wybrała ks. dr hab. Ambrożego Skorupę, prof. KUL na dyrektora Instytutu Prawa Kanonicznego na kadencję 2016-2020.

Od 1 października 2017 r. jest kierownikiem Katedry Norm Ogólnych i Kościelnego Prawa Majątkowego.

 

Przedmiotem badań naukowych Ambrożego Skorupy jest prawo instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego, regulujące funkcjonowanie instytutów zakonnych w Kościele powszechnym oraz w Kościele partykularnym. Zainteresowania naukowe dotyczą także kwestii związanych z przystosowaną odnową życia konsekrowanego, nowymi forma życia konsekrowanego, klauzurą zakonną czy wydaleniem z instytutu zakonnego.

 

Jako biegły w prawie instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego uczestniczy w kapitułach i komisjach różnych instytutów zakonnych.   

 

Autor: Ambroży Skorupa
Ostatnia aktualizacja: 03.01.2018, godz. 12:25 - Magdalena Sawa