Senat KUL na posiedzeniu 19 maja 2016 r. wybrał dyrektora Instytutu Teologii Pastoralnej i Katechetyki ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL prorektorem ds. studenckich.

Autor: Marek Fiałkowski
Ostatnia aktualizacja: 20.05.2016, godz. 21:28 - Marek Fiałkowski