Dane biograficzne

 • Kierownik Katedry Filozofii Kosmologii Wydziału Filozofii
 • ur. 18. IX 1946 r.,
 • 20. VI 1971 r. święcenia kapłańskie po ukończeniu Warmińskiego Seminarium Duchownego,
 • 1973 - magisterium z teologii - Wydział Teologii KUL,
 • 1973 - 1977 studia z zakresu filozofii przyrody na Wydziale Filozofii KUL,
 • 1978 - doktorat z filozofii n.t.: Kosmologia Alberta Einsteina i jej filozoficzne uwarunkowania,
 • 1986 - zatrudnienie na Wydziale Filozofii KUL,
 • 1996 - habilitacja n.t.: Wszechświat dynamiczny. Rewolucja naukowa w kosmologii,
 • 1999 - profesor nadzwyczajny KUL,
 • 1999 - 2001 r. prodziekan do spraw studenckich Wydziału Filozofii KUL,
 • 2008 - prodziekan do spraw studenckich Wydziału Filozofii KUL,
 • zmarł 4 czerwca 2010 r.

Zainteresowania badawcze

 • filozofia przyrody
 • filozofia kosmologii
 • filozofia nauki
 • filozofia Boga
 • metafilozofia
 • relacje między nauką i filozofią
 • relacje między nauką i religia, teologią, wiarą

  

Stypendia naukowe za granicą

 • 1980 r. - roczne stypendium w Katolickim Uniwersytecie w Louvain-la-Neuve (Belgia)
 • 1984 r. - półroczny pobyt w Watykańskim Obserwatorium w Castel Gandolfo
 • 1991 r. - trzymiesięczny pobyt na stypendium w Londynie
 • 1997 r. - trzymiesięczny pobyt na stypendium w Leuvain (Belgia)

Aktualna działalność naukowa

 • kierowanie siedmioma pracami magisterskimi
 • kierowanie czterema pracami doktorskimi
 • realizacja grantu KBN (36 konkurs) pt. Filozoficzne wyjaśniania kosmicznych koincydencji

 

 

 

 

 

 


Autor: Józef Turek
Ostatnia aktualizacja: 22.07.2011, godz. 11:58 - Andrzej Zykubek