1. Lojalność. W: Encyklopedia Katolicka. T. 10 Lublin 2004 k. 1329-1330.
 2. „Communio personarum". W: Jan Paweł II. Encyklopedia Nauczania Moralnego. Red. J. Nagórny, K. Jeżyna. Radom 2005 s. 121-125.
 3. Humanizm chrześcijański. W: Jan Paweł II. Encyklopedia Nauczania Moralnego s. 236-237.
 4. Męstwo [z j. Nagórny]. W: Jan Paweł II. Encyklopedia Nauczania Moralnego s. 314-317.
 5. Nałogi. W: Jan Paweł II. Encyklopedia Nauczania Moralnego s. 348-351.
 6. Prawda. W: Jan Paweł II. Encyklopedia Nauczania Moralnego s. 417-419.
 7. Rodzina (aspekt moralny). W: Jan Paweł II. Encyklopedia Nauczania Moralnego s. 464-468.
 8. Sprzeciw - zasada sprzeciwu. W: Jan Paweł II. Encyklopedia Nauczania Moralnego s. 504-506.
 9. Uczestnictwo. W: Jan Paweł II. Encyklopedia Nauczania Moralnego s. 553-555.
 10. Wspólnota. W: Jan Paweł II. Encyklopedia Nauczania Moralnego s. 584-587.
 11. Sąd. III: W teologii moralnej. W: Encyklopedia Katolicka. T. 17 Lublin 2012 k. 1171-1172.
 12. Szczęście. 2. W teologii. W: Encyklopedia Katolicka. T. 19 Lublin: TN KUL 2013 k. 8-9.
 13. Zdrada. W: Encyklopedia Katolicka. T. 20 Lublin: TN KUL 2014 k. 1254-1255.
Autor: Marian Pokrywka
Ostatnia aktualizacja: 14.10.2015, godz. 21:02 - Marian Pokrywka