1. Osoba. Uczestnictwo. Wspólnota. Refleksje nad nauczaniem społecznym Jana Pawła II. Lublin: RW KUL 2000 ss. 196.

    pokrywka_01

 "Książka jest pierwszą próbą syntezy nauczania Jana Pawła II na temat uczestnictwa, napisaną z perspektywy teologicznej. Ta teologiczna perspektywa jest niezwykle bogata, dlatego też rozważania zawarte w tej książce mogą być dalej rozwijane i dopełniane, ale w pukcie wyjścia zawsze będzie chodziło o tę wizję "osoby uczestniczącej", która powinna być odczytywana z duchu integralnie rozumianej antropologii, a więc antropologii teologicznej".

 

         (Z Przedmowy ks. prof. dra hab. Janusza Nagórnego)

 

 

 

 


 

   
2. Miłość krzyżem pisana. Sandomierz: WDS 2007.

       droga_120

 

    Nie bój się krzyża,

     jeśli można nim

         zapisać

         Miłość

                    (s. 43)

 

 

 

 

 


 

 

3. Rodzinna droga miłości. Sandomierz: WDS 2007.

       droga_rodzinna_120

       Każda miłość

     ma swoje ślady

      i swoją drogę

   

    Prawdziwa miłość

      idzie po śladach

        i drogą

         Boga

                (s. 39)

 

 

 


  

4. Antropologiczne podstawy moralności małżeństwa i rodziny. Lublin: Wydawnictwo KUL 2010 (II wyd. 2011) ss 459.

 

Antropologiczne podstawy moralności małżeństwa i rodziny

 

 "Książkę należy uznać za bogate źródło i punkt odniesienia dla poszukiwań i zrozumienia tak współczesnego kontekstu, jak i samej chrześcijańskiej wizji rzeczywistości małżeństwa i rodziny.

[…] Obok walorów merytorycznych, Antropologiczne podstawy moralności małżeństwa i rodziny to studium o wysokim stopniu poprawności formalnej i metodologicznej. Mając to na uwadze, a zarazem stałe przypominanie Kościoła o znaczeniu małżeństwa i rodziny jako jednym z trzech filarów ładu moralnego i społecznego (obok godności osoby ludzkiej i wartości życia w każdym stadium jego rozwoju), należy uznać książkę ks. Pokrywki za szczególne opracowanie, którego lektura będzie nieodzowna nie tylko dla teologów moralistów".

 

  (Z Przedmowy do drugiego wydania ks. prof. dra hab. Sławomira Nowosada)

 


 

 

5. Dom miłością budowany. Lublin: Wydawnictwo Polihymnia 2012 ss. 239.

 

 Dom miłością budowany

 "Rodzina ocali siebie, kiedy ocali najsłabszych: nienarodzonych, chorych, niepełnosprawnych, starców…

Rodzina ocali siebie, kiedy będzie sanktuarium życia, świętą przestrzenią, w której każde życie jest zawsze darem.

Rodzinny dom jest prawdziwie ludzki, gdy jest dla każdego"

                                                (s. 33).

 

 

 

 

 

 


 

 

 6. Krzyż bramą miłosierdzia. Lublin: Wydawnictwo Norbertinum 2016. ss. 139.

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Marian Pokrywka
Ostatnia aktualizacja: 05.09.2018, godz. 12:49 - Marian Pokrywka