2003

 

1. Kurek D. Problem odpowiedzialnego rodzicielstwa w polskich publikacjach teologicznomoralnych w latach 1994-2002.

2. Piwko K. Problematyka cierpienia w przemówieniach Jana Pawła II podczas pielgrzymek do Polski.

3. Sobczuk F. Moralne problemy bezrobocia w świetle współczesnej literatury teologiczno-etycznej.

4. Wróblewska-Przytuła D. Moralne posłannictwo małżeństwa i rodziny w „Studiach nad Rodziną" w latach 1998-2002.

 

2005

 

5. . Bubicz A. Moralne posłannictwo małżeństwa i rodziny w publikacjach na łamach „Homo Dei" w latach 1981-2003.

6. Furman T. Moralne problemy demografii w świetle polskich publikacji teologicznomoralnych w latach 1994-2003.

7. Kurzanowska J. Ideał zycia moralnego młodziezy w świetle pism bł. Pier Giorgia Frassatiego.

8. Majdanik S. Małżeństwo chrzescijańskie drogą do świętości w świetle publikacji św. Josemarii Escrivy de Balaguera.

 

2006

 

  9. Hasiec M. Integralna wizja płciowości w świetle publikacji Włodzimierza Fijałkowskiego.

10. Jasielska E. Rola Eucharystii w budowaniu małżeńskiej „communio personarum" w świetle nauczania Jana Pawła II.

11. Jastrzębski Z. Społeczne zadania rodziny w świetle przemówień Jana Pawła II podczas pielgrzymek do Polski.

12. Kalinowska K. Rola czystości w wychowaniu do miłości w świetle Ruchu Czystych Serc.

13. Michaluk Z. Chrzest źródłem zobowiązań moralnych w świetle Katechizmu Kościoła Katolickiego.

14. Śliwińska R. Moralny wymiar kwestii ekologicznej w nauczaniu Jana Pawła II.

 

2007

 

15. s. Nylec A. Problematyka cierpienia na łamach kwartalnika „Homo Dei" w latach 1984-2005.

16. Chmiel D.Rola sakramentu pokuty w formacji sumienia w świetle polskich publikacji teologicznomoralnych w latach 1984-2004.

17. Jastrząb E. Wezwanie do uczestnictwa w życiu społecznym w świetle przemówień Jana Pawła II podczas pielgrzymek do Polski.

18. Miłosz B. Integralna wizja płciowości w świetle polskich publikacji teologicznomoralnych w latach 1983-2006.

19. Hejzner B. Rola sakramentu pokuty i pojednania w budowaniu małżeńskiej "communio personarum" w świetle nauczania Jana Pawła II.

20. Pióro K. Zadania wychowawcze rodziców w nauczaniu Jana Pawła II podczas pielgrzymek do Polski.

21. Kielar M. Wezwanie do odpowiedzialnej wolności w życiu społecznym w świetle przemówień Jana Pawła II podczas pielgrzymek do Polski.

 

2008

 

22. Górecka B. Wychowanie do integralnej wizji płciowości w polskich publikacjach teologicznomoralnych w latach 1994-2005.

23. Komajda. U. Wezwanie do formacji sumienia w świetle przemówień Jana Pawła II podczas pielgrzymek do Polski.

24. Przysiadła J. Rola modlitwy w życiu rodzinnym w świetle nauczania Jana Pawła II w latach 1994-2005.

25. s. Szymuś Monika. Problematyka obrony życia w „Studiach nad Rodziną" w latach 1998-2006.

26. Podkowińska Anna. Prawda jako fundament komunikacji społecznej w świetle polskich publikacji teologicznomoralnych w latach 1992-2007.

 

2009

 

27. Trześniewska K. Formacja moralna człowieka w świetle Katechizmu Kościoła Katolickiego.

 

2010

 

28. Koperwas E. Rola rodziny w wychowaniu do wartości moralnych w polskich posoborowych publikacjach teologicznomoralnych.

29. Kowalczyk. A. Osobowa godność człowieka jako fundament działań medycznych w świetle polskich publikacji teologicznomoralnych.

30. Rożniatowska E. Moralne problemy samotności w rodzinie.

31. s. Zdunek Agnieszka. Postawa nadziei w życiu i pismach bł. Natalii Tułasiewicz.

 

2011

 

32. Brzezińska A. „Mowa ciała” w miłości małżeńskiej w świetle cyklu katechez Jana Pawła II „Mężczyzną i niewiastą stworzył ich”.

 

2013

 

33. Volokhova I. Komunikacja oraz dialog małżeński drogą do świętości.

 

2014

 

34. Karaś Sz. Miłość w twórczości literackiej Karola Wojtyły–Jana Pawła II.

35. Zdunek M. Małżeństwo i rodzina wobec teorii gender.

 

2015

36. Ks. Chwiejczak J.P. Posłannictwo moralne małżeństwa i rodziny w „Studiach nad Rodziną” w latach 1997-2014.

37. Ks. Shpak Y. Sakrament pokuty i pojednania wobec wyzwań współczesności.

 

2017

38. Kozolok T. Moralne posłannictwo małżeństwa i rodziny w posoborowym nauczaniu Kościoła.

39. Krawiec M. Moralna ocena wolnych związków

 

2018

40. Burak A. Małżeństwo i rodzina w nauczaniu Kościoła Prawosławnego na Białorusi.

41. Hejduk M. Moralny sens daru z siebie w miłości małżeńskiej w nauczaniu Benedykta XVI.

42. Levkivska V. Rodzina chrześcijańska środowiskiem wychowania do dojrzałej miłości.

 

2019

43. Wesołowski P. Posłannictwo rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym na podstawie dokumentów ze Światowych Spotkań Rodzin.

44. Sekulski P. Chrześcijański sens cierpienia w świetle nauczania Benedykta XVI.

45. Kuklinovska L. Małżeństwo chrześcijańskie drogą do świętości w świetle adhortacji papieża Franciszka Amoris laetitia.

 

Autor: Marian Pokrywka
Ostatnia aktualizacja: 23.09.2019, godz. 12:16 - Marian Pokrywka