Nadzieja chrześcijańska a nadzieje ludzkie. Red.  J. Nagórny, M. Pokrywka. Lublin: Wydawnictwo KUL 2003.

 

      nadzieje

 

Wojna - sprawiedliwa? Przesłanie moralne Kościoła. Red. J. Nagórny, M. Pokrywka. Lublin: Wydawnictwo KUL 2003.

 

      nagorny

 

Płciowość ludzka w kontekście miłości. Przesłanie moralne Kościoła. Red. J. Nagórny, M. Pokrywka. Lublin: Wydawnictwo KUL 2005.

 

      plciowosc

 

 

Współczesne oblicza seksualności. Przesłanie moralne Kościoła. Red. K. Jeżyna, M. Pokrywka. Lublin: Wydawnictwo KUL 2012.


       


         
              

 

Autor: Marian Pokrywka
Ostatnia aktualizacja: 14.10.2015, godz. 21:01 - Marian Pokrywka