1. Sprawozdanie ze spotkania naukowego Sekcji Polskich Teologów Moralistów: Moralne aspekty przemian cywilizacyjnych. RT 48:2001 z. 3 s. 234-237.

  2. Sprawozdanie z Sympozjum: Przykazania kościelne. Przesłanie moralne Kościoła.  RT 49:2002 z. 3 s. 209-212.

  3. Sprawozdanie z Sympozjum: Ksiądz Profesor Seweryn Rosik - Teolog Moralista. W pierwszą rocznicę śmierci. RT 50:2003 z. 3 s. 207-209.

  4. Sprawozdanie z Sympozjum: Nadzieja chrześcijańska a nadzieje ludzkie. RT 50:2003 z. 3 s. 213-216.

  5. Sprawozdanie z Sympozjum: Wojna - sprawiedliwa? Przesłanie moralne Kościoła. RT 51:2004 z. 3 s. 257-260.

  6. Moralne aspekty programu obrony rodziny polskiej. Sprawozdanie z Ogólnopolskiego Spotkania Naukowego Stowarzyszenia Teologów Moralistów. "Zamojski Informator Diecezjalny" 17:2008 nr 2 s. 55-62.

 

Autor: Marian Pokrywka
Ostatnia aktualizacja: 14.10.2015, godz. 21:03 - Marian Pokrywka