1. Rola Ducha Świętego w kształtowaniu dojrzałego sumienia. Referat wygłoszony podczas Sympozjum z okazji 20-lecia pontyfikatu Jana Pawła II. [Zamość, 26.09.1998]
 2. III Przykazanie kościelne: wezwanie do częstej Komunii świętej. Referat wygłoszony podczas Sympozjum Przykazania kościelne. Przesłanie moralne Kościoła. [KUL 5.12.2000].
 3. Ekologia a demografia. Referat wygłoszony podczas Sympozjum: Ekologia - prawdy i mity. Przesłanie moralne Kościoła. [KUL, 5.12.2001].
 4. Troska Kościoła o trzeźwość Narodu. Referat wygłoszony podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej: Etyczne aspekty choroby alkoholowej i profilaktyki. [Zakroczym, 20.05. 2003].
 5. Stosunki pozamałżeńskie. Referat wygłoszony podczas Sympozjum: Płciowość ludzka w kontekście miłości. Przesłanie moralne Kościoła. [KUL, 2.12.2004].
 6. Sakrament pokuty w dobie kryzysu postaw pokutnych. Referat wygłoszony podczas spotkania formacyjnego Akcji Katolickiej. [Tomaszów Lub., 23.03.2004].
 7. Personalistyczny i teologiczny wymiar grzechu. Referat wygłoszony podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej: Alkoholizm - grzech, choroba, czy...? [Zakroczym, 22.06.2004].
 8. Przesłanie Ewangelii nadziei w perspektywie wyzwań współczesności. Referat wygłoszony podczas Kongresu Akcji Katolickiej. [Tomaszów Lub., 16.12.2005].
 9. Etyka w biznesie. Referat wygłoszony podczas Konferencji: Twórcza wartość Bożego Błogosławieństwa generująca rozwój przedsiębiorczości w małej Ojczyźnie - ojcowiźnie. [Sól, 18.06.2005].
 10. Prawość serca. Wokół uczciwości małżeńskiej.  Referat wygłoszony podczas Sympozjum: Miłość - wierność - uczciwość małżeńska. Przesłanie moralne Kościoła. [KUL, 1.12.2005].
 11. Antropologiczne podstawy wychowania. Referat wygłoszony podczas Sympozjum: Wychowanie w rodzinie - w 25. rocznicę „Familiaris consortio. Przesłanie moralne Kościoła. [KUL, 5.12.2006].
 12. Rodzina - sanktuarium życia. Referat wygłoszony podczas spotkania formacyjnego Akcji Katolickiej. [Tomaszów Lub., 15.05.2007].
 13. Rodzina szkołą miłości. Referat wygłoszony podczas spotkania formacyjnego Akcji Katolickiej. [Tomaszów lub., 19.06.2007].
 14. Małżeństwo i rodzina wobec wyzwań współczesności. Referat wygłoszony podczas Sympozjum: Rodzina kolebką powołań. [Zamość, 13.10.2007].
 15. Wokół współczesnego sporu o człowieka. Referat wygłoszony podczas Sympozjum: Ksiądz Profesor Janusz Nagórny - teolog moralista (1950-2006). [KUL, 19.10.2007].
 16. Prawa reprodukcyjne. Referat wygłoszony podczas Sympozjum: Prawa człowieka. W 60. rocznicę uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Przesłanie moralne Kościoła [KUL, 5.12.2008).
 17. Rodzina: sanktuarium życia i szkoła miłości.  Referat wygłoszony podczas Sympozjum Jan Paweł II promotor wartości życia w Europie. Rodzina - środowisko bezpieczne dla życia [Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, 2.04.2009].
 18. Posługa kapelanów w świetle "Salvifici doloris" Jana Pawła II. Referat wygłoszony podczas spotkania formacyjnego kapelanów szpitali i domów opieki społecznej Diecezji Zamojsko-lubaczowskiej [Lubaczów, 12.03.2011].
 19. Kapłan świadkiem i sługą Ewangelii nadziei. Referat wygłoszony podczas Dnia Kapłańskiego w Diecezji Zamojsko-lubaczowskiej [Krasnobród, 18.06.2011].
 20. Mężczyzna i kobieta w poszukiwaniu własnej tożsamości. Referat wygłoszony podczas Sympozjum: Współczesne oblicza seksualności. Przesłanie moralne Kościoła [KUL, 7.12.2011].
 21. Rodzina – sanktuarium miłości i życia. Referat wygłoszony podczas Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej [Lubaczów, 16.10.2012].
 22. O ekonomię w służbie rodziny. Referat wygłoszony podczas Międzynarodowego seminarium dla przedstawicieli związków zawodowych i organizacji pracowniczych: Jak pogodzić pracę z życiem rodzinnym [KUL, 23.05.2013].
 23. Teologia małżeństwa i rodziny w ujęciu K. Wojtyły – Jana Pawła II. Referat wygłoszony podczas III Lubelskich Dni Personalizmu: Osoba i personalizm w myśli Karola Wojtyły/Jana Pawła II [Kul, 25.10.2013].
 24. Ideologia gender zagrożeniem dla tożsamości człowieka, małżeństwa i rodziny. Referat wygłoszony podczas Kursu Duszpasterskiego dla Duchowieństwa Diecezji Zamojsko-lubaczowskiej [Zamość, 22.04.2014].
 25. Św. Jan Paweł II – Papież Rodziny. Referat wygłoszony podczas Konferencji na temat dziedzictwa św. Jana Pawła II: Santo Subito! I co dalej? [Łódź, 18.10.2014].
 26. Św. Jan Paweł II – nauczyciel miłości. Referat wygłoszony podczas II Polonijnego Kongresu Rodzin: Oblicza miłości – rodzice. Wszyscy jesteśmy powołani do miłości i wychowania [Chicago, 6-15.02.2015].
 27. Antropologia małżeństwa i rodziny. Referat wygłoszony podczas II Polonijnego Kongresu Rodzin: Oblicza miłości – rodzice. Wszyscy jesteśmy powołani do miłości i wychowania [Chicago, 6-15.02.2015].
 28. Małżeństwo i rodzina wobec wyzwań współczesności. Referat wygłoszony podczas II Polonijnego Kongresu Rodzin: Oblicza miłości – rodzice. Wszyscy jesteśmy powołani do miłości i wychowania [Chicago, 6-15.02.2015].
 29. Oblicza miłości – oblicze cierpiącego. Referat wygłoszony podczas II Polonijnego Kongresu Rodzin: Oblicza miłości – rodzice. Wszyscy jesteśmy powołani do miłości i wychowania [Chicago, 6-15.02.2015].
 30. Oblicza miłości – oblicze nienarodzonego. Referat wygłoszony podczas II Polonijnego Kongresu Rodzin: Oblicza miłości – rodzice. Wszyscy jesteśmy powołani do miłości i wychowania [Chicago, 6-15.02.2015].
 31. Prawo do małżeństwa darem miłującego Boga. Refleksje teologa. Referat wygłoszony podczas XXXIII Dni Praw Człowieka: Prawo do małżeństwa na progu XXI wieku [KUL, 7-8.12.2015].
 32. Miłosierdzie czy (i) sprawiedliwość?. Referat wygłoszony podczas XXI Międzynarodowych Dni Filmu Religijnego: O miłosierdziu w spotkaniach w drodze do Jednego Ojca [Zamość, 30.01 – 4.02.2016].
 33. Teologicznomoralne implikacje adhortacji „Amoris laetitia”. Referat wygłoszony podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: Inspiracje adhortacji apostolskiej „Amoris laetitia” dla duszpasterstwa rodzin [KUL, 9.11.2016].
 34. Moralne konsekwencje przysięgi małżeńskiej. Referat wygłoszony podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: Moralne i duszpasterskie konsekwencje przysięgi małżeńskiej. Czy każde trudne sakramentalne małżeństwo jest do uratowania? [KUL, 7.06.2017].

 Autor: Marian Pokrywka
Ostatnia aktualizacja: 05.09.2018, godz. 12:44 - Marian Pokrywka