Ks. dr hab. Sylwester Kasprzak SVD, prof. KUL

Kierownik Katedry Historii Administracji, kapłan ze Zgromadzenia Księży Werbistów.

Ur. 2 listopada 1959 r. w Gnieźnie. W latach 1980-1986 odbył studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Misyjnym Seminarium Duchownym Księży Werbistów w Pieniężnie. W latach 1988-1991 odbył w KUL studia z zakresu prawa kanonicznego. Doktorat pt. Organizacja działalności misyjnej Kościoła katolickiego w świetle prawa kanonicznego; obronił w 1993 r.: promotor ks. dr hab. Marian Stasiak, prof. KUL. Od 1 września 1996 r do czerwca 1997 r. przebywał na kursie języka angielskiego w Wielkiej Brytanii. Zatrudniony w KUL od 1 października 1997 r. Rozprawa habilitacyjna pt. Kardynał Kamerling Świętego Kościoła Rzymskiego. Urząd. Historia. Zadania (2009).

Ważniejsze publikacje: Kardynał Kamerling Świętego Kościoła Rzymskiego. Urząd. Historia. Zadania (2007); Eucharystia źródłem i szczytem dzieła ewangelizacji, w: Eucharistia fons vitae - współczesne problemy prawne (2006); Rodzina katolicka środowiskiem wychowania potomstwa do rozumienia małżeństwa (2005); Misyjny charakter Kościoła powszechnego w statutach II Polskiego Synodu Plenarnego (1991-1999), „Nurt SVD” (2003); Celibat wymogiem do święceń według obowiązującego prawa kościelnego, „Roczniki Nauk Prawnych” (2003); Owoce ewangelizacji prowadzonej przez Kościół katolicki w Rosji w minionym stuleciu, „Nurt SVD” (2003); Normatywny wymiar ekologicznych i sozologicznych idei w systemie prawa państwowego i kościelnego (2003); redakcja: Problemy prawnicze i kanoniczne (2002); Wybrane zagadnienia z prawa kościelnego (2000); Organizacja działalności misyjnej Kościoła katolickiego w świetle prawa kanonicznego (1999).

 

Autor: Sebastian Kwiecień
Ostatnia aktualizacja: 17.12.2011, godz. 13:34 - Marta Ordon