Podczas 356. Zebrania Plaenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się w Przemyślu w dniach 14-15 października 2011 r., ks. dr hab. Wiesław Śmigiel, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej Szczegółowej KUL, został konsultorem Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski.

Autor: Marek Fiałkowski
Ostatnia aktualizacja: 14.11.2011, godz. 21:20 - Marek Fiałkowski