Dr hab. Zdzisław Kupisinski SVD, prof. KUL, ur. 2.10.1955 r. w Białaczowie (woj. łódzkie) – misjonarz (Australia, Papua Nowa Gwinea – 1986-1988). Od 01.10.1994 zatrudniony w Katedrze Historii i Etnologii Religii w Instytucie Teologii Fundamentalnej na Wydziale Teologii KUL. Aktualnie kierownik Katedry Religiologii i Misjologii w tymże Instytucie. Zainteresowania badawcze: religijność ludowa, doroczna obrzędowość ludowa, rytuały przejścia, tanatologia, etnologia religii, religioznawstwo, nowe ruchy religijne, religia Słowian, misjologia. W Opoczyńskiem i Radomskiem prowadził etnograficzne badania terenowe: w latach 1980-1983 (84 dni) oraz 1990-1993 (189 dni) nad obrzędowością doroczną; w latach 1995-2005 – (414 dni) nad obrzędowością zaduszkową i pogrzebową; w latach 2011-2015 – (55 dni) nad obrzędowością weselną. Zebrany materiał opublikował m.in. w: Adwent i Boże Narodzenie w regionie opoczyńskim. Studium religijności ludowej. Warszawa 1997; Wielki post i Wielkanoc w regionie opoczyńskim. Studium religijności ludowej. Warszawa 2000; Śmierć jako wydarzenie eschatyczne. Zwyczaje, obrzędy i wierzenia pogrzebowe oraz zaduszkowe mieszkańców regionu opoczyńskiego i radomskiego. Lublin 2007; Z. Kupisiński SVD, Jan Łuczkowski, Zwyczaje, obrzędy i wierzenia weselne w Opoczyńskim. Tradycja a współczesność. Opoczno 2016 i około 80 artykułach. Redaktor:  Badania religiologiczne w Polsce. Lublin 2011; Potrzeba religii. Dynamika praktyk religijnych i rytualnych. Lublin 2015. Współredaktor: Badania nad religiami Afryki oraz religijnością ludową Polski i Ukrainy. Red. H. Zimoń, Z. Kupisiński, S. Grodź. Lublin 2009; Pluralizm kulturowy i religijny współczesnego świata. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi Henrykowi Zimoniowi SVD w 70. Rocznicę urodzin. Red. Z. Kupisiński, S. Grodź. Lublin 2010; W kręgu polskiej tradycji i zwyczajowości. Red. F. Rosiński, Z. Kupisiński, M. Dziura. Lublin 2015; Potrzeba religii. Dynamika praktyk religijnych i rytualnych. Lublin 2015; Chrześcijaństwo w religijności ludowej – 1050 lat po Chrzcie Polski. Lublin 2017.  Członek Instytutu Anthropos w Sankt Augustin w Niemczech, Polskiej Sekcji Międzynarodowej Organizacji Sztuki Ludowej IOV, Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie (Komisja Teologii), Towarzystwa Naukowego KUL, Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa Religioznawczego,  Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce.

 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 06.10.2017, godz. 12:25 - Ireneusz Ledwoń