1975

 • Nasza wiara w Chrystusa, „Wiadomości Kościelne Archidiecezji w Białymstoku”, 1(1975), nr 2-3, s. 184-188.

 

1976

 • Śp. ks. Longin Maculewicz (1920-1976), „Wiadomości Archidiecezji w Białymstoku”, 2(1976), nr 3, s. 140-141.

 

1984

 • Sympozjum o Marcinie Lutrze w 500-ną rocznicę jego urodzin, Białystok 19 XI 1983 r., „Studia Teologiczne. Białystok – Drohiczyn – Łomża”, 2(1984), s. 288-292.
 • Antoni Herliczka malarz białostocki z XVIII wieku, „Studia Teologiczne. Białystok – Drohiczyn – Łomża”, 2(1984), s. 296-306.
 • Pierwsze rozpoznane dzieła wybitnego malarza XVIII w. Antoniego Herliczki, „Summarium. Sprawozdania Towarzystwa Naukowego KUL”, 13(1984), s. 183-188.

 

1988

 • Haftowane epitafium, „Spotkania z zabytkami”, 1988, nr 1, s. 55-57.
 • Eucharystia w dziejach diecezji wileńskiej, w: Czytanki majowe 1988 r. (z okazji przygotowania Archidiecezji w Białymstoku do II Archidiecezjalnego Kongresu Eucharystycznego i jubileuszu 600-lecia diecezji wileńskiej), Białystok 1988, s. 58-60 [wyd. Kuria Arcybiskupia w Białymstoku].
 • Obecność Eucharystii w kulturze polskiej, w: Czytanki majowe 1988 r. (jw.), Białystok 1988, s. 60-62 [wyd. Kuria Arcybiskupia w Białymstoku].

 

1989

 • Nieznane malowidła w Łazienkach, „Spotkania z zabytkami”, 1989, nr 1, s. 10-13.
 • Wystrój snycerski z XVIII w. kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Białymstoku, w: Studia nad sztuką renesansu i baroku, t. I, red. A. Maśliński, Lublin 1989, s. 55-111 + il. 32 [wyd. TN KUL]. Rec.: A. Oleksicki, „Białostocczyzna”, 1990, nr 4, s. 41.

 

1990

 • Budownictwo sakralne i kościelne w Archidiecezji w Białymstoku, „Wiadomości Kościelne Archidiecezji w Białymstoku”, 16(1990), nr 4, s. 87-95.

 

1991

 • Zabytki sakralne Archidiecezji w Białymstoku, „Kurier Poranny”, 1991, nr 76.
 • Białystok – najciekawsze obiekty, „Kurier Poranny”, 1991, nr 81.
 • Bazylika prokatedralna w Białymstoku, „Kurier Poranny”, 1991, nr 88.
 • Kalendarium prac Antoniego Herliczki, „Białostocczyzna”, 1991, nr 2, s. 10-13 [wyd. Białostockie Towarzystwo Naukowe].
 • Kim był Antoni Herliczka?, „Białostocczyzna”, 1991, nr 3, s. 12-16 [wyd. Białostockie Towarzystwo Naukowe].
 • Pomnik na serca matki i syna, „Białostocczyzna”, 1991, nr 4, s. 8-13 [wyd. Białostockie Towarzystwo Naukowe].

 

1992

 • Antyk w dawnej Polsce, „Spotkania z zabytkami”, 1992, nr 2, s. 9-11.
 • Polski Wersal, „Białostocczyzna”, 1992, nr 2, s. 9-10 [wyd. Białostockie Towarzystwo Naukowe].
 • Uwagi o wystawie: „Jan Klemens Branicki i jego dwór”, „Białostocczyzna”, 1992, nr 4, s. 58-60 [wyd. Białostockie Towarzystwo Naukowe].

 

1993

 • Branicki i jego dwór, „Spotkania z zabytkami”, 1993, nr 8, s. 45

 

1994

 • „Woń najpiękniejszego kwiatu na dawnej niwie ojczystej”. O białostockim epitafium Izabeli z Poniatowskich Branickiej, „Roczniki Humanistyczne”, 42(1994), z. 4, s. 235-258 [wyd. TN KUL].

 

1995

 • Najciekawsze obiekty sakralne Archidiecezji Białostockiej, „Czas Miłosierdzia”, 1995, nr 9, s. 11.
 • Zabytkowe obiekty miasta Białegostoku, „Czas Miłosierdzia”, 1995, nr 10, s. 13.
 • Archikatedra białostocka, „Czas Miłosierdzia”, 1995, nr 11, s. 13.
 • Teatr seminaryjny, w: Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku 1945-1995. Księga jubileuszowa, red. S. Hołodok, Białystok 1995, s. 239-247 [wyd. AWSD].
 • Antoni Tallmann autorem portretów Branickich w kościele w Tykocinie, w: Studia nad sztuką renesansu i baroku, t. III, red. A. Maśliński, Lublin 1995, s. 181-223 [wyd. TN KUL]. Rec.: J. Lileyko, „Biuletyn Konserwatorski Województwa Białostockiego”, 3(1997), s. 223-225 [wyd. Państwowa Służba Ochrony Zabytków Oddział Wojewódzki w Białymstoku].
 • Antoni Herliczka – autorem malowideł ściennych w pałacu Myślewickim w warszawskich Łazienkach, w: Studia nad sztuką renesansu i baroku, t. III, red. A. Maśliński, Lublin 1995, s. 225-260 [wyd. TN KUL]. Rec. J. Lileyko, „Biuletyn Konserwatorski Województwa Białostockiego”, 3(1997), s. 223-225 [wyd. Państwowa Służba Ochrony Zabytków Oddział Wojewódzki w Białymstoku].
 • Opowieści o „Polskim Wersalu”. O tym jak Mirys ikonę „Pokrowa” do cerkwi w Szczytach malował, „Biuletyn Konserwatorski Województwa Białostockiego”, 1 (1995), s. 35-40 [wyd. Państwowa Służba Ochrony Zabytków Oddział Wojewódzki w Białymstoku].

 

1996

 • Portrety Branickich, „Spotkania z zabytkami”, 1996, nr 2, s. 9-11.
 • Opowieści o „Polskim Wersalu”. O tym jak brytan hetmana Branickiego martwego wilka się przestraszył, „Biuletyn Konserwatorski Województwa Białostockiego”, 2(1996), s. 53-58 [wyd. Państwowa Służba Ochrony Zabytków Oddział Wojewódzki w Białymstoku].
 • O kolorystyce elewacji białostockiego pałacu Branickich, „Biuletyn Konserwatorski Województwa Białostockiego”, 2(1996), s. 59-63 [wyd. Państwowa Służba Ochrony Zabytków Oddział Wojewódzki w Białymstoku].

 

1997

 • „Brat naszego Boga” Karola Wojtyły na scenie Teatru Seminaryjnego, „Czas Miłosierdzia”, 1997, nr 2, s. 12B-12C.
 • Freski Antoniego Herliczki w kościele św. Andrzeja w Słonimiu, „Skąd nasz ród”, 1997, nr 1, s. 20.
 • Pomnik serc, „Spotkania z zabytkami”, 1997, nr 10, s. 32-33.
 • Monument serc Stefana Mikołaja i Katarzyny Aleksandry Branickich w Białymstoku, „Biuletyn Konserwatorski Województwa Białostockiego”, 3(1997), s. 5-18 [wyd. Państwowa Służba Ochrony Zabytków Oddział Wojewódzki w Białymstoku].
 • Opowieści o „Polskim Wersalu”. O tym, jak król August III na niedźwiedzia polował, „Biuletyn Konserwatorski Województwa Białostockiego”, 3(1997), s. 35-48 [wyd. Państwowa Służba Ochrony Zabytków Oddział Wojewódzki w Białymstoku].

 

1998

 • Białostockie założenie przestrzenne w XVIII wieku, w: Studia i materiały: Ogrody, 4(10), Ogród Branickich w Białymstoku. Badania – Projekty – Realizacja 1998, Warszawa 1998, s. 16-22 + wklejka [wyd. Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu. Narodowa Instytucja Kultury].
 • Polski Wersal, Białystok 1998, ss. 32 + il. 171 [wyd. Łuk].
 • Tyczyńskie malowidła Antoniego Herliczki, wybitnego malarza dworu Jana Klemensa Branickiego, w: Z dziejów Tyczyna i regionu, red. A. Zielecki, Tyczyn 1998, s. 373-401 [wyd. Urząd Miasta i Gminy Tyczyn].
 • Opowieści o „Polskim Wersalu”. O tym, jak zwiedzano piękności parków i okolic Białegostoku, „Biuletyn Konserwatorski Województwa Białostockiego”, 4(1998), s. 29-47 [wyd. Państwowa Służba Ochrony Zabytków Wojewódzki Oddział w Białymstoku].
 • Na marginesie książki Elżbiety Koweckiej Dwór „najrządniejszego w Polszcze magnata”, Warszawa 1991, 1993, „Biuletyn Konserwatorski Województwa Białostockiego”, 4(1998), s. 255-261 [wyd. Państwowa Służba Ochrony Zabytków Wojewódzki Oddział w Białymstoku].
 • Białystok – miasto i wieś w ramach zespołu rezydencjonalnego, w: Miasto z widokiem na wieś, red. B. Wierzbicka, Warszawa 1998, s. 125-152 + il. 11 [wyd. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami].

 

1999

 • „Pomieszkanie bardzo wielkiego pana”, w: Białystok. Oblicza miasta, Białystok 1999, s. 25-28 [wyd. Łuk].
 • Opowieści o „Polskim Wersalu”. O tym, jak ogród przenikał do pałacu, „Biuletyn Konserwatorski Województwa Podlaskiego”, 5(1999), s. 138-155 [wyd. Wojewódzki Oddział Służby Ochrony Zabytków w Białymstoku].
 • Apoteoza Augusta II w białostockim pałacu Jana Klemensa Branickiego, „Roczniki Humanistyczne”, 47(1999), nr 4 (specjalny), s. 213-229 [wyd. TN KUL].

 

2000

 • Dwór Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku, w: Studia i materiały: Ogrody, 9(15), Ogród Branickich w Białymstoku. Badania – Projekty – Realizacja 1999-2000, Warszawa 2000, s. 50-53 [wyd. Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu. Narodowa Instytucja Kultury].
 • Malowidła ścienne Antoniego Herliczki w kościele pw. św. Andrzeja w Słonimiu, w: Sztuka ziem wschodnich Rzeczypospolitej XVI-XVIII w., red. J. Lileyko, Lublin 2000, s. 533-557 [wyd. TN KUL]. Rec.: Z. Tomczonek, „Białostocczyzna”, 2001, nr 1-2, s. 138-141 [wyd. Białostockie Towarzystwo Naukowe].
 • Wzajemne przenikanie się przestrzeni pałacowej i ogrodowej na przykładzie osiemnastowiecznej rezydencji białostockiej, w: Studia nad sztuką renesansu i baroku, t. IV, red. J. Lileyko, Lublin 2000, s. 263-304 + wkładka [wyd. TN KUL]. Rec.: Z. Tomczonek, „Białostocczyzna”, 2001, nr 1-2, s. 138-141 [wyd. Białostockie Towarzystwo Naukowe].
 • Pałacyk Gościnny w Białymstoku – propozycja wystroju wnętrz i zagospodarowania otoczenia, „Biuletyn Konserwatorski Województwa Podlaskiego”, 6(2000), s. 83-109 [wyd. Wojewódzki Oddział Służby Ochrony Zabytków w Białymstoku]. Rec.: Z. Tomczonek, „Białostocczyzna”, 2001, nr 1-2, s. 138-141 [wyd. Białostockie Towarzystwo naukowe]. Rec.: A. Chwalibóg, Projektowanie apokryficzne: Pałacyk Gościnny w Białymstoku – propozycja wystroju wnętrz i zagospodarowania otoczenia, „Architekt”, 4(2003), nr 3, s. 40-42.

 

2001

 • Testament Jana Klemensa Branickiego, w: Studia i materiały do dziejów miasta Białegostoku, t. V, red. H. Majecki, Białystok 2001, s. 7-27 [wyd. Białostockie Towarzystwo Naukowe].
 • „Polski Wersal” – Białystok Jana Klemensa Branickiego, „Biuletyn Historii Sztuki”, 63(2001), nr 1-4, s. 295-314 + wklejka.
 • Plan rezydencji białostockiej w czasach Jana Klemensa Branickiego, „Biuletyn Konserwatorski Województwa Podlaskiego”, 7(2001), s. 48-59 + wkładka [wyd. Wojewódzki Oddział Służby Ochrony Zabytków w Białymstoku].

 

2002

 • Knoller Martin [hasło], w: Encyklopedia katolicka K. U. L., t. IX, Lublin 2002, s. 210-211 (1 szp.) [wyd. TN KUL].
 • Komaskowie [hasło], w: Encyklopedia katolicka K. U. L., t. IX, Lublin 2002, s. 434-435 (1 szp.) [wyd. TN KUL].
 • Nagrobek Branickich i kaplica św. Stanisława Kostki obrońcy Rzeczpospolitej przed „pohańcem” w kościele jezuitów w Krakowie, „Roczniki Humanistyczne”, 50(2002), nr 4 specjalny, s. 475-505 [wyd. TN KUL].

 

2004

 • Freski Michelangela Palloniego wzorem dla malowideł ściennych w kościele w Siedlcach, w: Studia nad sztuką renesansu i baroku, t. V, red. J. Lileyko, I. Rolska-Boruch, Lublin 2004, s. 239-256 [wyd. TN KUL].

 

2005

 • Autobiogram, refleksje o Białymstoku, w: Artyści Białegostoku XVIII-XX wiek, red. E. Kozłowska-Świątkowska, Białystok 2005, s. 127 [wyd. Białostocki Ośrodek Kultury].
 • Herličkà Antanas Jonas, Herliczka Antoni Johannes [hasło], w: Lietuvos dailininku žodynas, t. I: XVI-XVIII a., red. A. Paliušyte, Vilnius 2005, s. 124-126 (4 szp.) [wyd. Kulturos, filosofijos ir meno institutas].
 • Katedra Historii Sztuki Nowożytnej, „Przegląd Uniwersytecki”, 17(2005), nr 1-2, s. 57-58 [wyd. KUL].

 

2006

 • Pałacyk Gościnny w Białymstoku (Guest Palace in Białystok), Białystok 2006 (ss. 80) [wyd. Prezydent Miasta Białegostoku].
 • Cała Sarmacja była im domem. O treściach inskrypcji w krakowskim pomniku Branickich, w: Twórcy i dzieła. Studia z kultury artystycznej, red. M. Kitowska-Łysiak, L. Lameński, I. Rolska-Boruch, Lublin 2006, s. 69-90 [wyd. KUL].
 • Katedra Historii Sztuki Nowożytnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Zarys dziejów, „Roczniki Humanistyczne”, 54(2006), z. 4, s. 5-14 [wyd. TN KUL].
 • Koleje życia Antoniego Herliczki, malarza polskiego XVIII wieku, „Roczniki Humanistyczne”, 54(2006), z. 4, s. 225-290 [wyd. TN KUL].

 

2007

 • „Avant-cour” białostockiej rezydencji, w: Rola oświaty i szkolnictwa w procesie kształtowania się świadomości na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim, red. W Śleszyński, Białystok 2007, s. 379-384 [wyd. Instytut Historii Uniwersytetu w Białymstoku, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie, Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Białymstoku i inni].
 • Kilka uwag do rekonstrukcji przeddziedzińca rezydencji Branickich w Białymstoku, „Biuletyn Konserwatorski Województwa Podlaskiego”, 13(2007), s. 147-158 [wyd. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku].
 • Motywy antyczne w inskrypcjach krakowskiego pomnika Branickich, w: Mój Kościół w historię wpisany, red. T. Kasabuła, A. Szot, Białystok 2007, s. 352-365 [wyd. Archiwum Archidiecezjalne w Białymstoku].
 • Materiały do pomnika serca Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku, w: Studia nad sztuką renesansu i baroku, t. VIII, red. J. Lileyko, I. Rolska-Boruch, Lublin 2007, s. 169-186 [wyd. TN KUL].

 

2008

 • Stołowacz, Lada i Hołowiesk – dwory starościńskie w ramach wielkiej rezydencji magnackiej, w: Dwór polski – zjawisko historyczne i kulturowe, red. L. Kajzer, Kielce 2008, s. 39-74 [wyd. Stowarzyszenie Historyków Sztuki].
 • Wizyta królewicza Karola w Białymstoku w roku 1758, w: Studia nad sztuką renesansu i baroku, t. IX, red. J. Lileyko, I. Rolska-Boruch, Lublin 2008, s. 191-210 [wyd. TN KUL].

 

2009

 • Ikonografia malowideł w kopule kaplicy św. Stanisława Kostki w katedrze lubelskiej, w: Polska i Europa w dobie nowożytnej. Prace naukowe dedykowane Profesorowi Juliuszowi A. Chrościckiemu, red. T. Bernatowicz, W. Fałkowski, P. Migasiewicz, S. Mossakowski, A. Rottermund, W. Tygielski, M. Wardzyński, Warszawa 2009, s. 303-316 [wyd. Zamek Królewski w Warszawie].
 • Ceremoniał powitania królewicza Karola na białostockim dworze Jana Klemensa Branickiego w 1758 roku, „Acta Academiae Artium Vilnensis”, 54(2009), s. 132-142 [wyd. Vilniaus dailes akademijos leidykla].
 • Słowo wstępne, w: XV lat konkursu na najładniejszą szopkę podlaską „Nasza nadzieja w Betlejem”, red. zbiorowa, Białystok [2009], s. 1 [wyd. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej].

 

2010

 • Profesor – Proboszcz – Starszy Kolega, w: Świadek i Nauczyciel Wiary. Księdza Infułata Zygmunta Lewickiego Księga Jubileuszowa, red. A. Skreczko, T. Kasabuła, A. Szot, Białystok 2010, s. 211-213 [wyd. AWSD w Białymstoku].
 • Opinia o Koncepcji rewaloryzacji ogrodu przy Pałacyku Gościnnym w Białymstoku, Białystok 2009, „Biuletyn Konserwatorski Województwa Podlaskiego”, 15-16(2010), s. 52-57 [wyd. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku].
 • Kaskada albo ogród czeremchowy Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku, w: Studia nad sztuką renesansu i baroku, t. X, red. I. Rolska-Boruch, Lublin 2010, s. 425-447 [wyd. TN KUL].

 

2011

 • Salon parterów w Ogrodzie Branickich w Białymstoku, uwagi związane z jego restytucją, w: Parki i ogrody zabytkowe, ochrona i konserwacja. Ogród Branickich w Białymstoku, historia rewaloryzacji. Wydanie pokonferencyjne, Pałac Branickich w Białymstoku, 8-9 września 2010 r., red. A. Pieciul, J. Koller-Szumska, S. Wicher, Białystok 2011, s. 61-78 [wyd. Urząd Miejski w Białymstoku, Biuro Kultury i Ochrony Zabytków].

 

2012

 • Herliczka Antoni Jan, w: De Gruyter Allgemeines Künstler-Lexikon. Die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, t. LXXII, Berlin 2012, s. 174-176 (4 szp.) [wyd. Walter de Gruyter GmbH & Co. KG, Berlin/Boston].
 • Inskrypcja na epitafium Jana Klemensa Branickiego w Kaplicy Jasnogórskiej, w: Ex voto. Studia dedykowane Ojcu Janowi Golonce OSPPE w 75. rocznicę urodzin i w 50. rocznicę święceń kapłańskich, red. P. Mrozowski, J. Żmudziński, Częstochowa 2012, s. 241-253, il. s. 687-688 [wyd. Jasnogórska Fundacja PRO PATRIA].
 • Pałacyk Gościnny w Białymstoku (Guest Palace in Białystok), wyd. 2 poprawione i uzupełnione, Białystok 2012 (ss. 88) [wyd. Prezydent Miasta Białegostoku].

 

2013

 • Radość bycia proboszczem dojlidzkim. Kazanie wygłoszone na pogrzebie ks. Stanisława Zdziecha, Dojlidy, 4. 06. 2013 r., „Wiadomości Kościelne Archidiecezji Białostockiej”, 41(2013), nr 2, s. 132-137; przedruk: Kazanie wygłoszone na pogrzebie Księdza Stanisława Zdziecha. Dojlidy, 4 czerwca 2013 roku, „Strumień Życia. Pismo Parafii Niepokalanego Serca Maryi [w Białymstoku]”, 2013, nr 16 (30 VI), s. 4-7.
 • Dokumentacja naukowo-historyczna Ogrodu Dolnego w Ogrodzie Branickich w Białymstoku, Białystok 2013, mnps (opracowanie zamówione przez Urząd Miejski w Białymstoku).

 

2014

 • Rewaloryzacja Ogrodu Branickich w Białymstoku. Ogród Dolny – zakres i rodzaj prac rewaloryzacyjnych, Białystok 2014, mnps (opracowanie zamówione przez Urząd Miejski w Białymstoku).

 

Prace złożone do druku

 • Rewaloryzacja Ogrodu Dolnego w Ogrodzie Branickich w Białymstoku. Propozycja zakresu i rodzaju prac, „Biuletyn Konserwatorski Województwa Podlaskiego”, 20(2014), ss. ok. 80.
Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 25.07.2014, godz. 09:09 - Ireneusz Marciszuk