Adiunkt w Katedrze Kultury Medialnej

 

Kontakt: mpytko@o2.pl

konsultacje: piątek 12.30-14.00 CP-36

 

 

Ks. MAREK JAN PYTKO (ur. 4 maja 1966, Rzeszów) jest pracownikiem Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej jako adiunkt w Katedrze Kultury Medialnej.Studiował filozofię na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (1986-1988). Ukończył teologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1995). W latach 1995-1997 był katechetą szkół średnich i licealnych w Puławach oraz Lublinie.

Studiował antropologię filozoficzną na Fakultecie Teologii i Filozofii we Florencji (1997-1999) oraz komunikację społeczną i instytucjonalną na Uniwersytecie św. Krzyża w Rzymie, na którym (2005) obronił rozprawę doktorską pt.: „Autentyczność komunikacji prawdy w myśli Sorena Kierkegaarda a wyzwania współczesne".

Zainteresowania naukowe: Komunikacja instytucjonalna Kościoła, relacja – Kościół a media, etyka mediów, historia mediów, nauki o komunikacji, nowe media.

Doświadczenie medialne:

2016-1997, (w miesiącach letnich) – kaznodzieja i pracownik duszpasterski w zagranicznych ośrodkach: Florencja, Prato (Italia); Miami, Lakeland, Ocala, Orlando, FL (USA); Long Island, New York (USA), Chicago IL (USA); Cleveland OH (USA); Nothingham (W. Brytania); Rennertshofen, Augsburg (Niemcy).

2005-2007 – dyrektor naczelny Radia eR w Lublinie (www.radioer.pl): kierowanie instytucją medialną, planowanie, organizowanie, zarządzanie firmą, reprezentacja instytucjonalna.

2005-2007 – prowadzenie „na żywo” w radiu eR wielu programów: religijnych, kulturalnych i publicystycznych, zarówno w języku polskim jak i angielskim; realizacja reportaży, wywiadów i spotkań dyskusyjnych na falach eteru, w prasie lokalnej oraz forach internetowych.

2003-2005 – korespondent Katolickiej Agencji Informacyjnej (www.kai.pl) w Rzymie; autor ok. 100 depesz agencyjnych z Włoch.

Wybrane publikacje

Monografie:

 • L’autenticità della comunicazione della verità in Søren Kierkegaard e le esigenze comunicative odierne, Wydawnictwo Lublinensis, Lublin 2007.

Artykuły i recenzje w jęz. angielskim:

 • The authenticity of the human being in Christian existentialism and phenomenology: S. Kierkegaard and J. Tischner, Wyd. Council for Research in Values and Philosophy, Washington D.C 2012, s. 413-426.
 • Recenzja książki: Dąbała, Mystery and Suspens in Creative Writing. Journalistic Rethoric and Rethorics of the Media, Wyd. Central European Journal of Communication, Toruń 2013. vol. 6, Nr. 11, s. 316-319.

Artykuły recenzowane w wyd. zbiorowych:

 • Wizja mediów i ich znaczenie w kształtowaniu chrześcijańskiej kultury w myśli Benedykta XVI, red. Anna, Sugier-Szerega, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, s. 169-182.
 • Kompetencje rozumienia problemów religijnych, red. Anna, Sugier-Szerega
  Małgorzata, Sławek-Czochra, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, s. 39-45.
 • Elementy tożsamościowe mediów katolickich w nauczaniu Jana Pawła II, w: Tożsamość a komunikacja, pod red. L. Dyczewskiego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, s. 233-244.
 • Internetowe cywilizacje śmierci i miłości, wobec człowieka pragnącego popełnić samobójstwo, w: Samobójstwa wśród młodzieży wołaniem o pomoc, pod red. Rafał Ogrodowczyk, Chełm 2010, s. 78-84.
 • Informacja w życiu Kościoła, a media, w: Jaka informacja?, pod red. L. Dyczewskiego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, s. 209-219.

Konferencje z wygłoszeniem referatu

 • Religion and religiosity in contemporary Poland. White Paper synthesis. Międzynarodowa konferencja pt. „The Future of Religious Faith from Central Eastern European Perspective”, Czech Christian Academy, 13 grudzień 2016, Praga, Czech Republic

 

 • Twitter, jako narzędzie budowania tożsamości instytucjonalnej komunikacji Kościoła, Międzynarodowa konferencja pt. „Medialne ramy tożsamości”, KUL JPII, 01 kwiecień 2016, Lublin.
 • Wizja mediów i ich znaczenie w kształtowaniu kultury chrześcijańskiej w myśli Benedykta XVI, Międzynarodowa konferencja „Kultura w mediach. Media w kulturze”, KUL JPII, 01 kwiecień 2014, Lublin.
 • The authenticity of the human being in Christian existentialism and phenomenology: S. Kierkegaard and J. Tischner, Konferencja międzynarodowa pt.: Values of the Human Person, Contemporary challenges, University of Bucharest, 3-4 czerwiec 2011, Bucharest – Rumunia.
 • Kompetencje rozumienia problemów religijnych, Konferencja naukowa pt. Kompetencje medialne w społeczeństwie informacyjnym, KUL JPII, 26 styczeń 2010, Lublin.
 • Duchowny w mediach: zagrożenie czy szansa? Konferencja naukowa pt.: Duch Święty a kapłaństwo, KUL JPII, 20 maj 2010, Lublin.
 • Internetowe cywilizacje śmierci i miłości, wobec człowieka pragnącego popełnić samobójstwo, Międzynarodowa konferencja socjologiczna pt. Samobójstwa wśród młodzieży wołaniem o pomoc, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, 26 styczeń 2010, Chełm.
 • Homo Internetus, panel dyskusyjny, Dni Społeczne, KUL JPII, 20-22 kwiecień 2009, Lublin.
 • Elementy tożsamościowe mediów katolickich w nauczaniu Jana Pawła II, Konferencja ogólnopolska „Tożsamość i komunikacja”, KUL JPII, 9 czerwiec 2009, Lublin.
 • Informacja w życiu Kościoła, a media, Konferencja ogólnopolska: „Jaka informacja”, KUL JPII, 26 maj 2008, Lublin.

 

Lubi: lektura dobrej książki i artykułów (w jęz. polskim, włoskim, angielskim, niemieckim, francuskim), pianino.

 

Strony internetowych publikacji:

Youtube.com: (https://www.youtube.com/channel/UCLj6Vmr9bJbmVu7yhdLp0vg);

Facebook.com: (https://www.facebook.com/mpytko)

 

Autor: Alena Vilcheuskaya
Ostatnia aktualizacja: 24.11.2019, godz. 11:28 - Joanna Szegda